Od 1995 roku pracuję na Wydziale Filozofii KUL, jako nauczyciel akademicki prowadzący samodzielne badania naukowe. Zajmuję się starożytnymi teoriami sztuki oraz teoriami wypowiedzi filozoficznej. Interesuje mnie szczególnie napięcie między abstrakcyjmym i obrazowym sposobem wypowiedzi. Twórca idei myślenia abstrakcyjnego, Platon, prowadził swoich studentów do abstraktów za pomocą obrazów. Następcy Platona zamienili obrazy w abstrakty za pomocą teorii alegorii. Zrozumieniu sposobu uprawiania filozofii przez Platona oraz powodów i konsekwencji jego redukcji do metody alegorycznej i metaforycznej poświęcone są dwa projekty badawcze, nad którymi pracuję.

 

Jestem jednym z głównych organizatorów 7 dorocznego spotkania International Society of Neoplatonic Studies, które odbędzie się w Krakowie w dniach 18-21 czerwca 2009. Zapraszam na stronę ISNS, a także na oficjalną stronę oficjalną już stronę konferencji.

Informacje dla PT. Studentów 

Uwaga! Zmiana terminu egzaminów poprawkowych! 

☞☞☞

 

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek i Marcin Podbielski
Ostatnia aktualizacja: 04.08.2009, godz. 10:19 - Marcin Podbielski