Notatki z Historii Filozofii

 

 

Niestety, więcej notatek nie będzie. Dlatego też nie będzie pytań z tematów, z których nie ma notatek. Natomiast są

 

Tezy do egzaminu

 

 

Dotychczasowe strony zostały wyłączone.

 

 

Semestr I

I. Ojczyzna filozofii

II. Filozofia Presokratyczna

III. Sofistyka

IV. Sokrates

V. Pitagorejczycy (notatka w Sokrates)

VI. Platon

VII. Arystoteles

VIII. Stoicy

IX. Chrześcijaństwo i Gnoza

X. Plotyn

XI. Augustyn

XII. Miejsce filozofii i edukacji filozoficznej w kulturze średniowiecza

XIII. Problem recepcji Arystotelesa w średniowieczu

XIV. Koniec średniowiecza: via antiqua vs via moderna

 

Semestr II

 I. Filozofia renesansu

II. Póżny renesans i powstanie nauki

 

 

III.Kartezjusz

IV. Racjonalizm 

V. Empiryzm Brytyjski

VI. Immanuel Kant

VII. Filozofia polityki empiryzmu i oświecenia

VIII. Romantyzm i reakcja antyromantyczna 

IX. Tradycja pozytywistyczna i scjentystyczna I 

X. Tradycja pozytywistyczna i sjentystyczna II: filozofia analityczna  

XI. Rzut oka na tradycję kontynentalną 

 

 

 

 

 

 

 

Niestety, z powodu moich ostatnich chorób tylko tyle.

 

 

Bibliografii do Notatek na razie nie zamieszczam. Zwłaszcza dla filozofii nowożytnej obficie korzystałem z najnowszych szczegółowych źródeł typu Stanford Encyclopedia of Philosophy (plato.stanford.edu).

 

Autor: Marcin Podbielski
Ostatnia aktualizacja: 15.07.2009, godz. 16:47 - Marcin Podbielski