Pracuję lub ostatnio pracowałem nad następującymi projektami:
  1. Plato, Albinus, Hermias, Proclus: Mythical Construction, Allegorical Deconstruction, ostateczna wersja książkowa wcześniejszych dyskusji różnic między podejściem Platona i neoplatoników do mówienia w filozofii za pomocą mitów i alegorii (projektowana praca habilitacyjna)
  2. The irrational, the metaphor of painting and the acts of knowledge in Plato, tekst długości 15500 słów, który zostanie wykorzystany w projekcie Fictions and arguments of Plato's dialogues.
  3. Painting the Ideal City, tekst długości 16000 słów na temat relacji między metaforą malarza i logosem w Politei Platona (po części wykorzystany w artykule „Intellectus Quaerens Fabulam", pozostały materiał do wykorzystania w projekcie Fictions and arguments of Plato's dialogues.
  4. The Noble Lie of Perfect Cities, materiały prezentacji konferencyjnej na temat relacji między narracjami fikcyjnymi Politei, ideą szlachetnego kłamstwa i problemem zła w systemach politycznych Platona (do wykorzystania w projekcie Fictions and arguments of Plato's dialogues).
  5. Fictions and arguments of Plato's dialogues, projekt książki poświęconej relacji między logicznie prowadzonym dyskursem w filozofii Platona a fikcjami zawartymi w dialogach. Wstępna dyskusja problemów tej relacji została zaprezentowana na 10 Dorocznej Konferencji Literatury Porównawczej na Uniwersytecie Karoliny Południowej (Columbia, SC). Roboczą hipotezę stanowią wnioski prezentacji "The irrational, the metaphor of painting and the acts of knowledge in Plato" (Ateny-Villia, 1-3 czerwca 2006.

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2008, godz. 10:16 - Andrzej Zykubek