Sugestie dla recenzenta:

 

1. Artykuły, które mogą zostać przyjęte:

 • zawierające oryginalne interpretacje z dużą dozą prawdopodobieństwa;
 • napisane na temat problematyki szeroko pojętej kultury;
 • zawierające status quaestionis lub przedstawiające historię badań nad danym problemem;
 • teksty omawiające wyniki badań nad obszarami badawczymi powiązanymi z kulturą (np. sztuka, religia, literatura, antropologia, kultura antyczna) pod warunkiem, że ukazują one wpływ na rozumienie kultury.

 

2. Artykuły, które należy odesłać do przepracowania (z uwzględnieniem uwag punktu 1):

 • niewystarczająca bibliografia;
 • niepoprawna struktura;
 • słaba precyzja terminologiczna;
 • sformułowanie tematu lub problemu mało precyzyjne;
 • niewłaściwa i niejasna terminologia naukowa.

 

3. Artykuły do odrzucenia:

 • brak wiedzy na temat omawianej problematyki;
 • skrajny brak prawdopodobieństwa formułowanej hipotezy;
 • brak proporcji pomiędzy znaczeniem omawianego tematu a długością i złożonością prezentacji;
 • styl nazbyt agresywnie polemiczny w stosunku do innego artykułu czy książki.

 

Autor: Krzysztof Modras
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2017, godz. 04:10 - Małgorzata Gruchoła