• dr hab. Małgorzata Gruchoła (redaktor naczelna, redaktor statystyczny)
  • dr hab. Wanda Bajor (zastępca redaktora naczelnego i redaktor ds. międzynarodowych)
  • ks. dr Grzegorz Baran (sekretarz redakcji i redaktor ds. recenzji)
  • dr Wojciech Daszkiewicz (redaktor tematyczny) - teoria kultury
  • dr hab. Anna Kawalec (redaktor tematyczny) - teoria sztuki
  • dr hab. Robert Ptaszek (redaktor tematyczny) - teoria religii
  • dr Piotr Pasterczyk (redaktor tematyczny) - antropologia kultury
  • Stanisław Sarek (redaktor językowy)

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 30.05.2017, godz. 09:49 - Andrzej Zykubek