Wykaz skrótów

 

AC - „Analecta Cracoviensia”

CzP - „Człowiek i Przyroda”

EF - „Edukacja Filozoficzna”

FN - „Filozofia Nauki”

FS - „Fizyka w Szkole”

Inter. Phi. Quart. – „International Philosophical Quarterly”

N - ,,Nauka”

PF - „Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria”

PU - „Przegląd Uniwersytecki”

RF - „Roczniki Filozoficzne”

RFil. - „Ruch Filozoficzny”

SF - „Studia Filozoficzne”

SPhCh - „Studia Philosophiae Christianae”

SSP - „Studia Salvatoriana Polonica”

STNKUL - „Summarium. Sprawozdania TNKUL”. Od roku 2005 zmieniono nazwę na: „Summarium Societatis Scientiarum Catholicae Universitatis Lublinensis Ioannis Pauli II”.

TwP - “Teologia w Polsce”

W.Enc.PWN - „Wielka Encyklopedia PWN”

ZFN - „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce”

ZN - „Zagadnienia Naukoznawstwa”

ZNKUL - „Zeszyty Naukowe KUL”

Z - „Znak”

 

Pozycje książkowe

 

 1. O akceptacji teorii empirycznej, Lublin 1984, s. 346; RW KUL rec. SF.5-6 (234-235) 1985, s. 183-186
 2. Temporalność nauki. Kontrowersyjne zagadnienia dynamiki nauki, Lublin 1995, ss. 268; RW KUL
  recenzje, omówienia, noty:
  ZN 32, 1996, 4(30), s. 587-593; RF 44 (1996) z. 3, s. 210-212; R Fil. 52(1995) nr 2, s. 297-298; PF IV(1995) nr 4, s. 246; ZFN 17(1995) s. 124
 3. Ogólna metodologia nauk. Skrypt dla studiujących kierunki przyrodnicze oraz filozofię przyrody, Lublin 2000, ss. 221, RW KUL
 4. Ogólna metodologia nauk, Lublin 2001, wydanie II, zmienione, ss.238, RW KUL
 5. Metodologia nauk przyrodniczych, Lublin 2002, ss. 221, RW KUL
 6. Filozofia przyrody - Filozofia przyrodoznawstwa. Metakosmologia, Lublin 2004, ss. 360. TN KUL
  noty:
  ZFN 36(2005)175; rec.: SPhCh 41(2005)2, 200-203; RF 53: 2005 nr 2, s. 378-392; dyskusja panelowa: Komisja Filozofii Przyrody Wydziału Filozofii TNKUL ; zagajenie - prof. dr hab. W. Sady, ks. prof. KUL dr hab. J. Turek
 7. Ogólna metodologia nauk, Lublin 2005, wydanie III, poprawione, ss. 195, Wydawnictwo KUL
 8. Ogólna metodologia nauk, Lublin 2007, wydanie IV zmienione, ss. 195, Wydawnictwo KUL
 9. Filozofia przyrody. Filozofia przyrodoznawstwa. Metakosmologia, Lublin 2007, wydanie II, uzupełnione; ss. 360. Wydawnictwo TNKUL
 10. Nauka a wartości. Aksjologia nauki – aksjologia epistemiczna, Lublin 2008, ss. 432, Wydawnictwo TNKUL
  rec.:
  Inter. Phil. Quart. 49(2009) 3, 399-401
 11. Ogólna metodologia nauk, Lublin 2011, wydanie V, uzupełnione, ss. 180, Wydawnictwo KUL
 12. Zarys filozofii nauk formalnych, Lublin 2010 (2011), ss. 332, Wydawnictwo KUL
 13. Nauka a wartości. Aksjologia nauki – aksjologia epistemiczna, Lublin 2011, wydanie II uzupełnione, ss. 436, Wydawnictwo TNKUL
 14. Filozofia nauk przyrodniczych. Uaktualniony wybór elementarnych kwestii, Lublin 2012, ss. 259, Wydawnictwo KUL
 15. Ogólna metodologia nauk, Lublin 2012, wydanie VI, uzupełnione, ss. 180, Wydawnictwo KUL
 16. Struktury metodologiczne w nauce. Słowa klucze filozofii nauki, Lublin 2016, ss. 315, Wydawnictwo KUL.

 

Artykuły

 

1965

 1. Współczesne interpretacje mechaniki kwantowej, RF 13(1965) z. 3, s. 55-74.
 2. (rec.) M. Bunge, The Myth of Simplicity, Englewood Cliffs 1963, s. XII + 239. Tamże, s. 114.

1966

 1. Dawida Bohma determinizm wobec niektórych współczesnych ujęć tego zagadnienia, RF 14(1966) z. 3, s. 75-91.

1968

 1. (rec.) I. Scheffler, The Anatomy of Inquiry, London 1964, s. XII + 332, RF 16(1968) z. 3, s. 141-143.

1969

 1. Problematyka oraz kierunki współczesnej filozofii nauki, Z 21 (1969) nr 11, s. 1391-1418.
 2. Niektóre aspekty wyjaśniania, RF 17(1969) z. 3, s. 85 – 123.
 3. (rec.) M. Bunge, O przyczynowości. Miejsce zasady przyczynowej we współczesnej nauce, Warszawa 1968, s. 439. Z jęz. ang. tłum. S. Amsterdamski. SPhCh. 5 (1969) nr 2, s. 217 - 225.

1970

 1. 8. Wyjaśnianie dedukcyjne, RF 18(1970) z. 3, s. 69 – 99.
 2. C.G. Hempla model wyjaśniania probabilistycznego, SPhCh 6 (1970) nr 1, s. 5 – 40.
 3. (rec.) Studies in the Foundations, Methodology and Philosophy of Science, Berlin, vol. 1: M. Bunge (ed.), Delaware Seminar in the Foundations of Physics, 1967, s. X + 193; vol. 3: M. Bunge, Scientific Research 1967, vols. II, s. XII + 536; s.VIII + 374, RF 18 (1970) z. 3, s. 131 – 135.
 4. (rec.) G. Küng, Ontologie und logistische Analyse der Sprache, Wien 1963, s. VI + 173, SPhCh 6 (1970) nr 2, s. 160 – 162.
 5. (rec.) A. Pap, Analytische Erkenntnistheorie, Wien 1955, s.VI + 242. Tamże, s. 162-165.

1971

 1. Wyjaśniająca funkcja redukcji, RF 19(1971) z. 3, s. 61 – 75.
 2. Systematyzacyjna funkcja terminów i praw teoretycznych, SPhCh 7(1971) nr 2, s. 5-46.
 3. (rec.) S. Mazierski, Prolegomena do filozofii przyrody inspiracji arystotelesowsko-tomistycznej, Lublin 1969, s. 239, RF 19 (1971) z. 3, s.148-150.
 4. (rec.) P. Weingartner (ed.), Deskription, Analizität und Existenz, Salzburg – München 1966, s. 414, RF 19(1971) z. 3, s. 150-155.
 5. (rec.) Studies in the Foundations, Methodology and Philosophy of Science, vol. II: M.Bunge (ed.), Quantum Theory and Reality, Berlin 1967, s. 117. Tamże, s. 155-156.
 6. (rec.) E. Topitsch (ed.), Probleme der Wissenschaftstheorie, Wien 1960, s.VI + 266, SPhCh 7(1971) nr 2, s. 311-314.

1972

 1. Pojęcie i funkcja modelu, RF 20(1972) z. 3, s. 77 – 124 20.
 2. (rec.) B. Juhos, Die Erkenntnis und ihre Leistung, Wien 1950, s. VI + 262, Tamże, s. 207 - 209.

1973

 1. Reprezentatywne ujęcia genezy ruchu, RF 21(1973) z. 3, s. 141 – 148.
 2. (rec. wspólnie z W. Sedlakiem) S. Mazierski, Elementy kosmologii filozoficznej i przyrodniczej, Poznań 1972, s. 413, Tamże, s. 149-150.
 3. (rec.) W. Stegmüller, Theorie und Erfahrung, Berlin 1970, s. XIV + 483, Tamże, s. 152 - 155.
 4. (rec.) L. Krauth, Die Philosophie Carnaps, Wien 1970, s. X+234, Tamże, s. 155-157.
 5. (rec.) G. Ludwig, Deutung des Begriffs physikalische Theorie und axiomatische Grundlegung der Hilbertraumstruktur der Quantenmechanik durch Hauptsätze des Messens, Berlin 1970, s. XI+ 469, Tamże, s. 157-158.
 6. (rec.) V. Krauth, Mathematik, Logik und Erfahrung, Wien 1970, s. XIII+104, Tamże, s. 159

1974

 1. Podstawy podziałów terminów naukowych, RF 22(1974) z. 3, s. 59 – 70.
 2. (rec.) Studies in the Foundations, Methodology and Philosophy of Science, vol. IV: Problems in the Foundations of Physics, Berlin 1971, s. 162, Tamże, s. 165-166.
 3. (rec.) Science and Synthesis, Berlin 1971, s. XVI + 206, Tamże, s. 166-167.
 4. (rec.) O. Heckmann, Theorien der Kosmologie, Berlin 1968, s. IX+113, Tamże, s. 167 - 168.
 5. (rec.) R. Mises, Wahrscheinlichkeit, Statistik und Wahrheit, Wien 19724, s. XX+293, Tamże, s. 168

1975

 1. Filozoficzny i fizykalny aspekt przyczynowości w ujęciu Dawida Bohma, RF 23 (1975) z. 3, s. 49-74.
 2. (rec.) The Study of Time, Berlin 1972, s. VII+550, Tamże, s. 184-189.
 3. (rec.) W. Stegmüller, Personelle und statistische Wahrscheinlichkeit, Berlin 1973, vol. I, s. XII+560, vol.II, s. XV+429, Tamże, s. 189-192.
 4. (rec.) Tenże, Theorie und Erfahrung, Berlin 1973, vol. II, 2, s. XIX+327, Tamże, s. 192 - 193.
 5. (rec.) R. Tuomela, A. Urquart, Temporal Logic, Wien 1971, s. XVI+273, Tamże, s. 194 - 195.
 6. (rec.) R. Tuomela, Theoretical Concepts, Wien 1973, s. XIV+254, Tamże, s. 195-196.
 7. Problem akceptacji hipotez przyrodniczych, STNKUL 4 (24) 1975, s. 35 - 40 1976.

1976

 1. Problem akceptacji hipotez u R. Carnapa, RF 24(1976) z. 3, s. 25-36.
 2. (Wspólnie z S. Mazierskim) Z metodologii filozofii przyrody nieożywionej i przyrodoznawstwa, ZNKUL 19(1976) nr 2, s. 65-69.
 3. (rec.) M. Bunge, Foundations of Physics, New York 1967, s. IX + 311, RF 24(1976) z. 3, s. 122-123.
 4. E. Becher, w: Encyklopedia Katolicka, Lublin 1976, II, kol. 168.
 5. M. Born, Tamże, kol. 818.
 6. P.W. Bridgman, Tamże, kol. 1074.
 7. A. Candolle, Tamże, kol. 1310-1311

1977

 1. Niektóre rodzaje empiryzmu w metodologii nauk przyrodniczych, STNKUL 6(26) 1977, s. 209 - 215.
 2. (rec.) F. Suppe (ed.), The Structure of Scientific Theories, Urbana 1974, XIX+682, RF 25(1977) z. 3, s. 204-207.

1978

 1. Tradycyjny i deskryptywny sposób rekonstruowania teorii empirycznych, RF 26(1978) z. 3, s. 21-37.
 2. (rec.) J. Eccles, Wahrheit und Wirklichkeit, Berlin 1975, s. XIII+285, Tamże, s. 165-168.
 3. (rec.) The Study of Time, Berlin 1975, vol. II, s. IX+486, Tamże, s. 168-172

1979

 1. Rekonstrukcja i ocena teorii empirycznych w uhistorycznionej filozofii nauki, RF 27 (1979) z. 3, s. 33-101.
 2. O pewnej wersji semantycznego ujęcia teorii fizykalnej, STNKUL 8(28) 1979, s. 51-69.
 3. (rec.) H. Mohr, Lectures on Structure and Significance of Science, New York 1977, s. XI+227, RF 27(1979) z. 3, s. 142-145.
 4. Dematerializacja, w: Encyklopedia Katolicka, Lublin 1979, III, kol.1136-1137.

1980

 1. Semantyczna koncepcja struktury i poznawczego wartościowania teorii fizykalnych, RF 28 (1980) z. 3, s. 97-118.
 2. Redukcjonizm wobec zagadnienia autonomiczności biologii, w: S. Mazierski (red.), Zarys filozofii przyrody ożywionej, Lublin 1980, s. 185-202.
 3. (rec.) K.R. Popper, J. Eccles, The Self and Its Brain, Berlin 1977 s. XVI+597, Tamże, s. 197-199.

1981

 1. Semantyczne ujęcie struktury i poznawczego wartościowania teorii fizykalnych, SPhCh 17 (1981) nr 2, s. 51-69.
 2. (rec.) H. Hörmann, Psychologie der Sprache, Berlin 1977, s. XIII+223, RF 29 (1981) z. 3, s. 185-188

1982

 1. Struktura i ocena teorii empirycznych w neopopperowskiej filozofii nauki, w: K. Kłósak, M. Lubanski, S. Ślaga (red.), Z zagadnień filozofii przyrodoznawstwa i filozofii przyrody, Warszawa: 1982, IV, s. 5-82. Wydawnictwo UKSW.

1983

 1. (rec.) The Study of Time, New York 1978, III, s.V+727, RF 31 (1983) z. 3, s. 209 – 210.
 2. J. Donat, w: Encyklopedia Katolicka, Lublin 1983, IV, kol. 108.
 3. P. Duhem, Tamże, kol. 343-344.
 4. Ekstrapolacja, Tamże, 826-827.
 5. Empiryzm w teorii nauki, Tamże, 970-972.
 6. Energetyzm, Tamże, kol. 997-998.

1984

 1. O akceptowalności teorii empirycznych, w: M. Lubański, S. Ślaga (red.) Z zagadnień filozofii przyrodoznawstwa i filozofii przyrody, Warszawa 1984, VI, s. 5-59. Wydawnictwo UKSW.
 2. Kontrowersyjność strukturalizmu W. Stegmüllera, RF 32(1984) z. 3, s. 127-147.

1985

 1. Metanaukowe tendencje badawcze w problematyce odkrycia naukowego, RF 33(1985) z. 3, s. 27-57.
 2. Metodologiczne typy filozofii przyrody a filozofia przyrodoznawstwa, Tamże, s. 165-171.
 3. (rec.) Ericson R.F., (ed.), Improving the Human Condition: Quality and Stability in Social Systems, Berlin 1979, s. XXVIII + 1051, Tamże, s. 180-182.

1986

 1. Problemowa koncepcja badania naukowego. Część I, RF 34(1986) z. 3, s. 39-85.
 2. Kontynentalna i anglo-amerykańska filozofia nauki, SPhCh 22 (1986) nr 1, s. 43-61.
 3. Sceptycyzm – kognitywizm – racjonalizm, Tamże, s. 190-198.

1987

 1. Filozofia przyrody a filozofia nauki, RF 35(1987) z. 3, s. 171-185.

1987/88

 1. Problemowa koncepcja badania naukowego. Część II, RF 35-36 (1987/88) z. 3, s. 5-47.

1988

 1. Rodzaje filozofii przyrody, SF 12(277) 1988, s. 121-125.
 2. Filozofia przyrody Isaaca Newtona, SPhCh 24(1988) nr 2, s. 115-129.
 3. Isaac Newton's Philosophy of Nature, w: W.A. Kamiński (red.) Isaac Newton's Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, Singapore 1988, s. 96-112.

1989

 1. Fizyka, w: Encyklopedia Katolicka, Lublin 1989, V, kol. 308-310.
 2. Fizyki filozofia, Tamże, kol. 311-312.

1989/90

 1. Uwarunkowania postępu poznawczego w teoriach rozwoju nauki, I, RF 37-38 (1989/90) z. 3, s. 83-160.
 2. Współczesne postacie sporów o zadania nauki, RF 37-38(1989/90) z. 1, s. 181-195.

1990

 1. Ontologiczne założenia matematyki, w: M. Heller, J. Życiński, A. Michalik (red.) Matematyczność przyrody, Kraków 1990, s. 93 - 112, Wydawnictwo PAT.
 2. (rec.) A. Jonkisz, Struktura, zmienność i postęp nauki. Ujęcie strukturalne, Lublin 1990, s. 506, ZN 4 (104) 1990, s. 660-662

1991/92

 1. Uwarunkowania postępu poznawczego w teoriach rozwoju nauki, II, RF 39-40 (1991/1992) z. 3, s. 23-56.
 2. Nowsze tendencje w filozofii nauki oraz w filozofii przyrody, RF 39-40(1991/1992) z. 1, s. 283-303.

1992

 1. Z teorii filozofii przyrody i przyrodoznawstwa, FS 38(1992) nr 5, s. 259-263.
 2. Filozofia przyrody a kultura współczesna, w: Z. Zdybicka (red.), Zadania filozofii we współczesnej kulturze, Lublin 1992, s.164-168, RWKUL.

1993

 1. Ontological Assumptions of Mathematics, w: L. Borkowski, A.B. Stępień (red.), Studies in Logic and Theory of Knowledge, Lublin 1993, III, s. 169-184, WTNKUL.
 2. Kontekst filozoficzny tzw. etyki środowiskowej, w: M. R. Dudzińska, L. Pawłowski (red.), Materiały II Ogólnopolskiej Konferencji: Ochrona Środowiska w nauczaniu i wychowaniu, Lublin 1993, s. 85-8794.
 3. (rec.) H. Piersa, Symetria i jej funkcje poznawcze w fizyce, Lublin 1990, s. 257, RF. 41(1993) z. 3, s. 147-149.
 4. E. Haeckel, w: Encyklopedia Katolicka, Lublin 1993, VI, kol. 466-467.
 5. N.R. Hanson, Tamże, kol. 543.
 6. W. Heisenberg, Tamże, kol. 640-641.
 7. H.L. Helmholtz, Tamże, kol.664-665.
 8. C.G. Hempel, Tamże, kol. 673-674.
 9. Hilemorfizm, Tamże, kol. 881-883.
 10. Hilozoizm, Tamże, kol. 884.
 11. Holizm, Tamże, kol. 1150-1151.
 12. Idealizacja, Tamże, kol. 1393-1394.
 13. (Wspólnie z H. Piersą), Ksiądz Stanisław Mazierski, PU 5 (1993) 5(25), s. 15.

1994

 1. Przedmiotowa i metaprzedmiotowa problematyka filozofii przyrody – wyniki, osiągnięcia, PU 6 (1994) 3(29), s. 14-15.
 2. Feigl Herbert (1902-1988), w: B. Skarga (red.), Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku, Warszawa 1994, II, s. 119-122.
 3. Współczesna postać sporów o koncepcję filozofii przyrody, SPhCh 30 (1994) nr 2, s. 115-134.

1995

 1. Kategoria „dokładności“ w nauce i filozofii, w: Z. Wolak (red.). Logika i metafilozofia, Tarnów – Kraków 1995, s. 119-138, Wydawnictwo OBI.
 2. Filozoficzne kontrowersje wokół zmian nauki i metanauki, w: J. Paśniczek, J. Mizińska, S. Symotiuk, J. Dębowski, Z. Muszyński (red.), Między logiką i etyką. Studia z logiki, ontologii, epistemologii, metodologii, semiotyki i etyki, Lublin 1995, s. 199-210. Wydawnictwo UMCS.
 3. Niektóre sposoby oceny teorii metodologicznych, w: K. Zamiara (red.), O nauce i filozofii nauki. Księga pamiątkowa poświęcona pamięci Jerzego Giedymina, Poznań 1995, s. 25-39, Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
 4. Reprezentatywne tradycje oceniania teorii metodologicznych, RF 43(1995) z. 3, s. 163-186.
 5. (rec.) Ks. J. Dadaczyński, Heurystyczne funkcje założeń filozoficznych w kontekście odkrycia teorii mnogości Georga Cantora, Kraków 1994, XVIII+193, Tamże, s. 187-190

1996

 1. Wartościowanie w naukach technicznych, w: M. Heller, S. Budzik, S. Wszołek (red.) Obrazy świata w teologii i naukach przyrodniczych, Tarnów 1996, s. 43-77,Obi.
 2. Sekcja Filozofii Przyrody i Ochrony Środowiska, PU 8(1996) 3(41), s. 13-14.
 3. Zarys problematyki metodologicznych badań nad człowiekiem, w: K. Popielski (red.) Człowiek – wartości – sens. Studia z psychologii egzystencji, Lublin 1996, s. 79-89, RWKUL.
 4. Niektóre konteksty aktualizujące problematykę wartości we współczesnych dociekaniach metodologicznych, Tamże, s. 91-94.
 5. Wartościowanie w technologii, RF 44(1996) z. 3, s. 5-33.
 6. (rec.) J. Turek, Wszechświat dynamiczny. Rewolucja naukowa w kosmologii, Lublin 1995, s. 353, Tamże, s. 204-207.
 7. (rec.) Ks. J. Łukomski, Solidarność człowieka z przyrodą, Radom 1994, s. 248, Tamże, s. 207-209.
 8. Kontrowersje metametodologiczne dotyczące usprawiedliwiania teorii metodologicznych, SPhCh 32(1996) nr 1, s. 149-158.
 9. Postęp naukowy, techniczny oraz cywilizacyjno-kulturowy, CzP 1996, nr 5, s. 39-59.
 10. Niektóre sposoby uzasadniania teorii metodologicznych, FN 4(1996) 3(15), s. 87-94.
 11. Filozofia w Lublinie, W. Pycka, J. Mizak (red.), Lublin 1996; udział w dyskusji, s. 14-15, 57-58, 72-73, 85-86.

1997

 1. Współczesne dyskusje nad sensem i funkcjami filozofii, ZNKUL 40(1997), 3-4(159-160), s. 87-110.
 2. Postęp naukowy, techniczny oraz cywilizacyjno-kulturowy, RF 45(1997) z. 3, s. 161-187.
 3. Autobiogram, R. Fil. 54(1997) nr 4, s. 680-682.
 4. (współautor) Cecha, w: Leksykon Filozofii Klasycznej, Lublin 1997, s. 86-87.
 5. Dematerializacja, Tamże, s.106-107.
 6. Ekstrapolacja, Tamże, s. 152.
 7. Empiryzm metodologiczny, Tamże, s. 161-162.
 8. Energetyzm, Tamże, s. 162- 163.
 9. Filozofia fizyki, Tamże, s. 218-219.
 10. Filozofia nauk przyrodniczych, Tamże, s. 231-232.
 11. Filozofia Przyrody, Tamże, s. 236-238.
 12. (współautor) Holizm, Tamże, s. 270-272.
 13. Hylemorfizm, Tamże, s. 279-280; zmodyfikowana poz. 100.
 14. Idealizacja, Tamże, s. 282-283; zmodyfikowana poz. 103.
 15. Prawo przyrody, Tamże, s. 446-447.
 16. Indeterminizm, Encyklopedia Katolicka, Lublin 1997, VII, kol. 107-110.
 17. Indukcja, Tamże, kol.140-144.
 18. Indukcjonizm, Tamże, kol. 145-146.
 19. Instrumentalizm, Tamże, kol. 281-284.
 20. Interpolacja, Tamże, kol. 386-387.

1998

 1. Filozofia Przyrody w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim: Tradycja – Perspektywy, RF 46 (1998) z. 3, s. 25-46.
 2. Temporalność epistemologii formą naturalizmu, PF 1998, 7, nr 2(26), s. 97-104

1999

 1. Temporalność matematyki, w: J. Świderek (red.) Considerationes Philosophicales. W 40-lecie pracy naukowej prof. T. Kwiatkowskiego, Lublin 1999, s. 167-193. Wydawnictwo UMCS.
 2. Niedookreślenie teorii przez dane doświadczenia: stanowisko L. Laudana a uhistorycznione metametodologie, RF 47(1999) z. 3, s. 5-29.
 3. Temporalność epistemologii formą naturalizmu, Tamże, s. 107-120.

2000

 1. Sekcja Filozofii Przyrody i Ochrony Środowiska, w: A.B. Stępień, J. Wojtysiak (red.). Księga Jubileuszowa na 50-lecie Wydziału Filozofii KUL, Lublin 2000, s. 88-95, RWKUL.
 2. (współautor) Katedra Filozofii Przyrody Nieożywionej, Tamże, s. 417-437.
 3. Henryk Mehlberg, EF 29(2000), s. 206-241.
 4. Metanaukowy walor tezy o niedookreśloności przez dane doświadczenia: stanowisko L. Laudana, w: A. Latawiec, K. Kloskowski, G. Bugajak (red.), Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata, Warszawa 2000, 2, s. 149-170, Wydawnictwo UKSW.
 5. Związek nauki z filozofią w metanauce Henryka Mehlberga, SPhCh 36(2000) nr 2, s. 81-94.
 6. Kauzalizm, w: Encyklopedia Katolicka, Lublin 2000, 8, kol. 1246-1247.
 7. Antyindukcjonizm, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin 2000, 1, s. 270-271.
 8. Antymechanicyzm, Tamże, s. 272-273.
 9. Antyredukcjonizm, Tamże, s. 277-279.
 10. Becher Erich, Tamże, s. 516-517, zmodyfikowana poz. 42.
 11. Born Max, Tamże, s. 631-632, zmodyfikowana poz. 43.
 12. Bridgman Percy W., Tamże, s. 686-687, zmodyfikowana poz. 44.

2000/01

 1. Filozofia przyrody: preliminaria, RF 48-49(2000/01) z. 3, s. 5-46.
 2. Filozofia nauki (aktualne tendencje badawcze), Tamże, s. 141-146.

2001

 1. Henryk Mehlberg, w: A. Mackiewicz (red.) Polska Filozofia Powojenna II, Warszawa 2001, s. 46-81, Agencja Wydawnicza Witmark.
 2. Kauzalna teoria czasu w filozofii nauki Henryka Mehlberga, ZFN 18/19, 2001, s. 33-46.
 3. Kauzalna teoria czasu w filozofii nauki Henryka Mehlberga. w: M. Heller, J. Mączka (red.), Czas. Tarnów-Kraków 2001, s. 159-171, Biblos-Obi.
 4. Przyroda, natura – tradycyjnie i współcześnie wiodące kategorie filozofii przyrody, AC 3(2001), s. 51-70.
 5. Stanisław Mazierski – A Theorist of Natural Lawfulness, w: W. Krajewski (ed.), Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities, vol. 74: Polish Philosophers of Science and Nature in the 20th Century, New York – Amsterdam 2001, s. 135-139, Rodopi B.V.
 6. Dematerializacja, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin 2001, 2, s. 471, zmodyfikowana poz. 129
 7. Duhem Pierre, Tamże, s. 738-739, zmodyfikowana poz. 63

2002

 1. Geneza teorii naukowych: uaktualniona forma kontrowersji o pluralizm metodologii, RF 50(2002) z. 3, s. 83-98.
 2. Wartości epistemiczne: aktualne kontrowersje w aksjologii nauki, RF 50(2002) z. 1, s. 165 - 184.
 3. Eksperyment, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin 2002, 3, s. 83 – 84.
 4. Ekstrapolacja, Tamże, s. 105, zmodyfikowana poz. 130.
 5. Empiriokrytycyzm (drugi pozytywizm, pozytywizm epistemologiczny), Tamże, s. 141- 142.
 6. Empiryzm w filozofii nauki, Tamże, s. 147-149, zmodyfikowana poz. 131.
 7. Experimentum crucis, Tamże, s. 351-352.
 8. Fallibilizm, Tamże, s. 368-369.
 9. Falsyfikacjonizm, Tamże, s. 371-372.
 10. Fikcjonalizm, Tamże, s. 430-432.
 11. Filozofia przyrody, Tamże, s. 539-541, zmodyfikowana poz. 135.
 12. Fizyka, Tamże, s. 554-557, zmodyfikowana poz. 81.
 13. Fizykalizm, Tamże, s. 558-559.
 14. Funkcjonalizm, Tamże, s. 559-561.
 15. Kłósak Kazimierz, w: Encyklopedia Katolicka, Lublin 2002, 9, kol. 195.
 16. Komplementarności zasada, Tamże, kol. 483-484.
 17. Kondycjonalizm, Tamże, kol. 553.
 18. Konfirmacja (w filozofii nauki), Tamże, kol. 582-584.
 19. Kontyngentyzm, Tamże, kol. 773-774.
 20. Kopenhaska szkoła, Tamże, kol. 796-797.
 21. Korroboracja, Tamże, kol. 900-901.
 22. Filozofia przyrody, w: Wielka Encyklopedia PWN, Warszawa 2002, 9, kol. 119-120, zmodyfikowana poz. 184

2003

 1. Kontrowersyjność antynaturalizmu w racjonalizmie krytycznym, RF 51(2003) z. 3, s. 215 – 223.
 2. Hempel C. G., w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin 2003, 4, s. 328-329; zmodyfikowana pozycja 99.
 3. Holizm, Tamże, s. 549-551; zmodyfikowana pozycja 102.
 4. Hylemorfizm, Tamże, s. 686-687; zmodyfikowana pozycja 137.
 5. Indeterminizm, Tamże, s. 792-794; zmodyfikowana pozycja 140.
 6. Indukcja, Tamże, s. 799-802; zmodyfikowana pozycja 141.
 7. Indukcjonizm, Tamże, s. 802-803; zmodyfikowana pozycja 142.
 8. Instrumentalizm, Tamże, s. 858-859; zmodyfikowana pozycja 143.

2004

 1. Rozumowanie – wnioskowanie – uzasadnianie w teorii klasycznej filozofii przyrody, w: Z. Krzyszowski, M. Nowak, S. Sieczka (red.), Z potrzeby serca...Księga jubileuszowa dedykowana księdzu doktorowi Edwardowi Pohoreckiemu dyrektorowi instytutu wyższej kultury religijnej przy KUL, Lublin 2004, s. 88 - 97. IWKR im. Jana XXIII KUL.
 2. Z ogólnej teorii związków inter- oraz intrateoretycznych, w: Z. Liana, A. Michalik (red.), Filozofia a nauka w myśli Księdza Kazimierza Kłósaka. Kraków – Tarnów 2004, s. 131- 157. Biblos – Obi.
 3. Inferencyjna funkcja konstruktów teoretycznych w nauce. RF 52(2004) nr 1, s. 93 - 111.
 4. Kauzalizm, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin 2004, 5, s. 561-563; zmodyfikowana pozycja 156.
 5. Kłósak Kazimierz. Tamże, s. 667-669; zmodyfikowana pozycja 187.
 6. Kondycjonalizm, Tamże, s. 776-777; zmodyfikowana pozycja 189.
 7. Konstruktywizm, Tamże, s. 814-816.
 8. Teologiczna i światopoglądowa relewantność filozofii przyrody. RF 52(2004) nr 2, s. 189-208.
 9. Fakt – wartość – aksjologiczna neutralność nauki. w: M. Bała (red.), Wokół biofilozofii Kazimierza Kloskowskiego. Wybrane zagadnienia. Pelplin 2004, s. 28-47. Bernardinum.
 10. Wartościowanie i wartości w nauce. SPhCh 40(2004) nr 2, s. 13-38.
 11. Lambert Johann H., Encyklopedia Katolicka, Lublin 2004, 10, kol. 423-424.
 12. Lange Friedrich A., Tamże, kol. 463.

2005

 1. Z teorii epistemicznego wartościowania: logika wartościowania. ZN 1 (163) 2005, s. 15-24.
 2. Komu i po co potrzebna jest dziś filozofia przyrody? RF 53: 2005 nr 2, s. 412-415.

2006

 1. Restrykcjonizm – ekspansjonizm: Spór o wartości poznawcze i pozapoznawcze w nauce. STNKUL 34(54) 2005, s. 55-73.
 2. Mehlberg Henryk, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin 2006, 7, s. 30-32.
 3. Metodologia nauk, Tamże. s. 127-132.
 4. Operacjonizm, Tamże, s.833-838.
 5. Między filozofią przyrody a filozofią nauki. Zarys autobiogramu: studia, badania, dydaktyka, praca organizacyjna w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. RF 54:2006 nr 2, s. 7-15.
 6. Bibliografia prac prof. dra hab. Zygmunta Hajduka, Tamże, s. 17-30.
 7. (rec.) Jacek, Rodzeń, Czy sukcesy nauki są cudem? Studium filozoficzno-metodologiczne argumentacji z sukcesu nauki na rzecz realizmu naukowego. Kraków-Tarnów 2005, ss. 353, Tamże, s. 429-432.
 8. Mach Ernest, w: Encyklopedia Katolicka, Lublin 2006, 11, kol. 685-686.

2007

 1. Metodologiczna charakterystyka związków między odniesionymi do antropogenezy zdaniami dziedzin naukowych i pozanaukowych. w: G. Bugajak, J. Tomczyk (red.), Kontrowersje wokół początków człowieka. Katowice 2007, s. 128-162. Księgarnia św. Jacka.
 2. Probabilizm, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin 2007, 8, s. 489-492.
 3. Reichenbach Hans, Tamże, s. 692-695.
 4. Aksjologiczna neutralność nauki. Studium metodologiczne. w: I.S. Ledwoń, ks. K. Kaucha, ks. Z. Krzyszowski, ks. J. Mastej, A. Pietrzak (red.), Scio cui credidi. Księga pamiatkowa ku czci Księdza profesora Mariana Ruseckiego w 65 rocznicę urodzin. Lubin 2007, s. 1117-1137 Wydawnictwo KUL.
 5. (rec.) Rzepiński T., Problem niedookreślenia teorii przez dane doświadczenia. Poznań 2006, ss. 310. Wyd. Nauk. Instytutu Filozofii UAM. RF 55:2007,2. ss. 229-232.

2008

 1. Zawirski Zygmunt, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin 2008, 9, s. 907-909.
 2. Materializm w naukach przyrodniczych, w: Encyklopedia Katolicka, Lublin 2008, 12. kol. 196-197.
 3. Mazierski Stanisław, w: Encyklopedia Katolicka, Lublin 2008, 12. kol. 277-278.
 4. Mehlberg Henryk, w: Encyklopedia Katolicka, Lublin 2008, 12. kol. 453-454.
 5. Wartości epistemiczne: aktualne kontrowersje w aksjologii nauki. w: K. Popielski (red.), Wartości dla życia. Lublin 2008, s. 117-133, Wydawnictwo KUL. Zmodyfikowana pozycja 175.
 6. Precyzja, ścisłość, dokładność a nauka i filozofia. w: J. Krokos, K. Świętorzycka, R. Tomanek (red.), W kierunku filozofii klasycznej: inspiracje i kontynuacje, Warszawa 2008, ss. 535-553. Wydawnictwo UKSW.
 7. Racjonalna rekonstrukcja filozofii przyrody Isaaca Newtona. w: S. Janeczek (red.) Oblicza filozofii XVII wieku. Lublin 2008, ss.423-440. Wydawnictwo KUL.

2009

 1. Metodologiczny status teorii ewolucji biologicznej. (streszczenie). Teologia w Polsce 3(2009) 1. s.205-206.
 2. Natura, w: Encyklopedia Katolicka, Lublin 2009, 13. kol. 805-806.

2010

 1. Natura i norma w ramach pojęciowych filozofii przyrody. w: Z. Wróblewski (red.), Natura i norma. Kontrowersje filozoficzne. Lublin 2010, ss. 17-22. Wydawnictwo KUL.
 2. Metodologiczny status biologicznej teorii ewolucji. w: E. Wiszowaty, K. Parzych-Blakiewicz (red.), Teoria ewolucji a wiara chrześcijan. Olsztyn 2010, ss.81-84. Wydawnictwo UWM.
 3. Operacjonizm, W: Encyklopedia Katolicka, Lublin 2010, 14. kol. 640-642, zmodyfikowana pozycja 223.
 4. Metanaukowe ujęcie relacji między etyką a nauką. N. 3 (2010) s. 14-31.

2011

 1. Kłósak Kazimierz, w: Encyklopedia filozofii polskiej,. Lublin 2011, 1, s. 654-655, zmodyfikowana pozycja 208.
 2. Mehlberg Henryk. Tamże, 2, s. 95-97, zmodyfikowana pozycja 239.
 3. Zawirski Zygmunt. Tamże, 2, s. 865 -868, zmodyfikowana pozycja 236.
 4. Ostatnia książka Józefa Turka. RF 59 (2011) 2, ss. 31 – 41.

2012

 1. Prawa naukowe, prawa przyrody, w: Encyklopedia Katolicka, Lublin 2012, 16. kol. 276-277.
 2. Przyrody filozofia, Tamże,, kol. 790-792.
 3. Metanaukowe ujęcie prawdy, w: A. Paciorek (red.), Scripturae lumen, Tarnów 2012, 4, ss. 157-166, Wydawnictwo Biblos.
 4. Metodologiczna charakterystyka relacji między teorią i doświadczeniem. RF 60 (2012) 4, ss. 147-180.

2013

 1. Dlaczego wierzyć? w: Wierzę w jednego Boga, A. Paciorek (red.), SL, Tarnów: Wydawnictwo Biblos 2013, t. 5, s. 285-291.
 2. Koncepcje filozofii przyrody, w: Filozofia przyrody, red. S. Janeczek, D. Dąbek, J. Herda, A. Starościc [seria: Dydaktyka Filozofii, t. 3, red. S. Janeczek], Lublin: Wydawnictwo KUL 2013, s. 15-29.

2014

 1. Ks. J. Turek (ś.p.) – ks. D. Dąbek, Kosmiczne koincydencje. Proponowane wyjaśnienia, Lublin: Wydawnictwo KUL 2014, ss. 310 (recenzja wydawnicza).
 2. Osoba, myśl naukowa i praca dydaktyczna ks. prof. Zygmunta Hajduka SDS, SSP 8(2014), s. 207-233.
 3. Wszechświat, w: Encyklopedia Katolicka, Lublin: TN KUL 2014, t. 20, kol. 1016-1017.

2015

 1. Aksjologiczny wymiar poznania, w: Epistemologia, red. S. Janeczek, A. Starościc [seria: Dydaktyka Filozofii, t. 4, red. S. Janczek], Lublin: Wydawnictwo KUL 2015, s. 389-413.
 2. Dlaczego wierzyć? w: Filozofia – nauka – religia. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Jodkowskiemu z okazji 40-lecia pracy naukowej, red. P. Bylica, K.J. Kilian, R. Piotrowski, D. Sagan, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2015, s. 517-522.
 3. Aksjologiczny wymiar poznania, SSP 9(2015), s. 139-164.

2017

 1. Granice natury — granice nauki; granice i ograniczenia nauki, RF 65(2017), nr 1, s. 143 - 149.

2018

 1. Struktury metodologiczne w nauce, RF 66(2018), nr 2, s. 9-22.

2019

 1. Metodologia nauk formalnych, w: Metodologia nauk. Cz. II: Typy nauk, red. S. Janeczek, M. Walczak, A. Starościc [seria: Dydaktyka Filozofii, t. 9, red. S. Janeczek], Lublin: Wydawnictwo KUL 2019, s. 9-25 (w druku).

 

 

Autor: Zygmunt Hajduk
Ostatnia aktualizacja: 07.11.2019, godz. 14:32 - Andrzej Zykubek