Katedra Logiki KUL zapraszana VIII Jesienną Konferencję Logiki pt.

 

Logika a modalność

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, s. CTW219

22 listopada 2016 r (wtorek)

 

9.15 Otwarcie konferencji - Prorektor KUL ds Nauki i Kontaktów Międzynarodowych o. prof. Marcin Tkaczyk

 

Sesja I

 • 9.30 Robert Trypuz, Piotr Kulicki (KUL), Modalności deontyczne dotyczące działań i stanów rzeczy
 • 10.00 Kordula Świętorzecka (UKSW), O pewnym rozszerzeniu meinongowskiej logiki Zalty. Fragment ontologii Bolzana
 • 10.45 Marek Porwolik (UKSW), Powszechniki i sposób ich istnienia według B. Sobocińskiego
 • 11.05 Dyskusja 

11.30 Przerwa na kawę

 

Sesja II

 • 11.45 Andrzej Biłat (PW), Logiczna teoria bytu i czasu
 • 12.15 Tomasz Bigaj (UW), Identyfikowalność przedmiotów w światach możliwych
 • 13.00 Dyskusja 

13.15. Obiad

 

Sesja III

 • 14.30 Tomasz Jarmużek, Mateusz Klonowski (UMK), Pewne rozszerzenia logiki wiążącej RF jako logiki implikacji kauzalnej
 • 14.55 Mateusz Klonowski (UMK), Dwa ujęcia relewancji – zestawienie logiki wiążącej S z logikami relewantnymi B i R
 • 15.15 Eugeniusz Wojciechowski (UR Kraków), Sylogistyczny fragment bezkwantyfikatorowego rachunku nazw
 • 15.40 Dyskusja 

16.00 Przerwa na kawę

 

Sesja IV

 • 16.15. Marek Lechniak (KUL), Jak żyć wśród modalności? Uwagi na marginesie ontyki modalności J. Perzanowskiego
 • 16.35 Anna Kozanecka-Dymek (KUL), Tense logic: związki z logiką modalną i zastosowania
 • 16.55 Krzysztof Aleksander Krawczyk (UMK), Pojęcie świata niemożliwego w interpretacji epistemicznej. Analiza ontyczna modelu Rantali
 • 17.10 Dyskusja 

17.25 Przerwa na kawę

 

Sesja V

 • 17.40 Lidia Typańska, (UAM), Logika ocen A. A. Iwina
 • 17.55 Michael Musielewicz (KUL), Your May is My Ought: Exploring How Obligations Arise from Permissions
 • 18.10 Krzysztof Jaworski (USz), Zastosowania teorii mnogości do modelowania pewnego rodzaju modalności
 • 18.25 Dyskusja 

18.40 Zakończenie konferencji

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 17.11.2016, godz. 08:04 - Andrzej Zykubek