Mgr Anna Haciuk

Życiorys naukowy i zawodowy:

 

 • 2011 r. – 2016 r. – studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie; tytuł zawodowy magistra prawa uzyskany na podstawie obronionej na ocenę bardzo dobrą pracy magisterskiej pt. „Weryfikacja ważności testamentu w oparciu o dowód z opinii biegłego” napisanej pod kierunkiem dr hab. Joanny Misztal-Koneckiej, prof. KUL;
 • od października 2016 r. – studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie – uczestnik seminarium doktoranckiego z postępowania cywilnego.

 

Zainteresowania:

 

 • prawo cywilne materialne i procesowe;
 • postępowanie dowodowe w postępowaniu cywilnym;
 • fuzje i przejęcia, prawo korporacyjne.

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2018/2019:

 

 • postępowanie cywilne (warsztaty).

 

Publikacje/wystąpienia konferencyjne/inne osiągnięcia: 

 

Publikacje:

 • „Środki zaskarżania w sądowym postępowaniu egzekucyjnym. Ogólnopolska Konferencja Naukowo-szkoleniowa, Lublin, 5 grudnia 2016 r. (sprawozdanie)”,Studia Prawnicze KUL 2017, nr 1, s. 296-298 (Anna Haciuk, Dominika Wójcik);
 • Ocena dowodu z opinii biegłego przez sąd w postępowaniu cywilnym”, artykuł w monografii naukowej recenzowanej z serii Współczesne Problemy Wymiaru Sprawiedliwości VIII nt. „Rola biegłych we współczesnych postępowaniach sądowych”, Lublin 2018 (w trakcie publikacji).

Wystąpienia konferencyjne:

 • udział V Seminarium naukowe doktorantów Katedry postępowania cywilnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, wygłoszenie wystąpienia pt. „Dopuszczalność nielegalnego nagrania jako dowodu w postępowaniu cywilnym”  (Lublin, 20 maja 2017 r.);
 • udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej – Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości nt. „Rola biegłych we współczesnych postępowaniach sądowych”, wygłoszenie wystąpienia nt. „Ocena dowodu z opinii biegłego przez sąd w postępowaniu cywilnym” (Sandomierz, 24-25 kwietnia 2018 r.);
 • udział w Seminarium naukowym doktorantów Katedry Postępowania Cywilnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II - wygłoszenie wystąpienia pt. „Środki kwestionowania opinii biegłego w postępowaniu cywilnym” (16 czerwca 2018 r., Zamość). 

Udział w konferencjach:

 • IX Krakowska Konferencja Psychologii Sądowej (Kraków, 26-27 listopada 2016 r.);
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Środki zaskarżania w sądowym postępowaniu egzekucyjnym (Lublin, 5 grudnia 2016 r.);
 • VIII Polsko-Hiszpańska Konferencja Europejskiej Tradycji Prawnej na temat Efektywna ochrona sądowa - rzymskie korzenie i instytucje współczesne (Lublin, 2 czerwca 2017 r.).

 

Życiorys naukowy i zawodowy:

 

 • 2011 r. – 2016 r. – studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie; tytuł zawodowy magistra prawa uzyskany na podstawie obronionej na ocenę bardzo dobrą pracy magisterskiej pt. „Weryfikacja ważności testamentu w oparciu o dowód z opinii biegłego” napisanej pod kierunkiem dr hab. Joanny Misztal-Koneckiej, prof. KUL;
 • od października 2016 r. – studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie – uczestnik seminarium doktoranckiego z postępowania cywilnego.

 

Zainteresowania:

 

 • prawo cywilne materialne i procesowe;
 • postępowanie dowodowe w postępowaniu cywilnym;
 • fuzje i przejęcia, prawo korporacyjne.

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2018/2019:

 

 • postępowanie cywilne (warsztaty).

 

Publikacje/wystąpienia konferencyjne/inne osiągnięcia: 

 

Publikacje:

 • „Środki zaskarżania w sądowym postępowaniu egzekucyjnym. Ogólnopolska Konferencja Naukowo-szkoleniowa, Lublin, 5 grudnia 2016 r. (sprawozdanie)”,Studia Prawnicze KUL 2017, nr 1, s. 296-298 (Anna Haciuk, Dominika Wójcik);
 • Ocena dowodu z opinii biegłego przez sąd w postępowaniu cywilnym”, artykuł w monografii naukowej recenzowanej z serii Współczesne Problemy Wymiaru Sprawiedliwości VIII nt. „Rola biegłych we współczesnych postępowaniach sądowych”, Lublin 2018 (w trakcie publikacji).

Wystąpienia konferencyjne:

 • udział V Seminarium naukowe doktorantów Katedry postępowania cywilnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, wygłoszenie wystąpienia pt. „Dopuszczalność nielegalnego nagrania jako dowodu w postępowaniu cywilnym”  (Lublin, 20 maja 2017 r.);
 • udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej – Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości nt. „Rola biegłych we współczesnych postępowaniach sądowych”, wygłoszenie wystąpienia nt. „Ocena dowodu z opinii biegłego przez sąd w postępowaniu cywilnym” (Sandomierz, 24-25 kwietnia 2018 r.);
 • udział w Seminarium naukowym doktorantów Katedry Postępowania Cywilnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II - wygłoszenie wystąpienia pt. „Środki kwestionowania opinii biegłego w postępowaniu cywilnym” (16 czerwca 2018 r., Zamość). 

Udział w konferencjach:

 • IX Krakowska Konferencja Psychologii Sądowej (Kraków, 26-27 listopada 2016 r.);
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Środki zaskarżania w sądowym postępowaniu egzekucyjnym (Lublin, 5 grudnia 2016 r.);
 • VIII Polsko-Hiszpańska Konferencja Europejskiej Tradycji Prawnej na temat Efektywna ochrona sądowa - rzymskie korzenie i instytucje współczesne (Lublin, 2 czerwca 2017 r.).

 

 

 

Autor: Paweł Wrzaszcz
Ostatnia aktualizacja: 13.03.2019, godz. 21:40 - Kinga Dróżdż-Chmiel