WYNIKI KONKURSU

wyniki_-_konkurs_wiedzy_o_postepowaniu_cywilnym_2023

 

 

UWAGA! W związku z nieobecnością Pana dra Emila Kowalika proszę o ponowienie zgłoszeń na konkurs i kierowanie nowych na adres mejlowy dr Kingi Dróżdż-Chmiel (kinga.drozdz-chmiel@kul.pl). Jednocześnie termin na dokonywanie i ponawianie zgłoszeń został przedłużony do 18 kwietnia 2023 r.

 

 

Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego KUL

zaprasza wszystkich studentów
(studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
w trakcie kursu postępowania cywilnego na kierunku prawo)
do wzięcia udziału

       

w Konkursie wiedzy o postępowaniu cywilnym

pod patronatem
Dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

dra hab. Andrzeja Herbeta, prof. KUL

 

 

Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o postępowaniu cywilnym wśród studentów Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, a także wyłonienie dwóch osób, które będą reprezentowały naszą Uczelnię na etapie ogólnopolskim konkursu w dniu 9 maja 2023 roku w Katowicach.

 

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa w składzie:

prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka – przewodnicząca

dr Kinga Dróżdż-Chmiel (sekretarz)

dr Edyta Gapska

mgr Katarzyna Woch

 

 

Terminarz konkursu:

 

11 – 14 kwietnia 2023 roku* – zgłoszenie uczestnictwa w konkursie

 

24 kwietnia 2023 roku*, godz. 18:30 – test konkursowy oraz część ustna konkursu

          miejsce – CTW-408

          godzina 18.30

          część ustna konkursu rozpocznie się po weryfikacji prac testowych

 

9 maja 2022 roku, godz. 10:30 – etap ogólnopolski konkursu w Katowicach
(w formie stacjonarnej) - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

 

Nagrody:

 

Wszyscy uczestnicy uzyskają bezcenną wiedzę z zakresu postępowania cywilnego. Najlepsi mogą liczyć nadto na:

– prawo wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie wiedzy o postępowaniu cywilnym,

– ocenę bardzo dobrą z egzaminu.

 

*UWAGA! Terminy poszczególnych zdarzeń konkursowych mogą ulec zmianie.

 

Regulamin Konkursu (wydziałowy)

 

Regulamin Konkursu (ogólnopolski)

 

Autor: Paweł Wrzaszcz
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2023, godz. 23:33 - Kinga Dróżdż-Chmiel