Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego KUL

zaprasza wszystkich studentów
(studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
w trakcie kursu postępowania cywilnego na kierunku prawo)


do wzięcia udziału

       

w Konkursie wiedzy o postępowaniu cywilnym

pod patronatem
Dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

 

 

Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o postępowaniu cywilnym wśród studentów Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, a także wyłonienie dwóch osób, które będą reprezentowały naszą Uczelnię na etapie ogólnopolskim konkursu 24 maja 2024 r. w Poznaniu.

 

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa w składzie:

 

prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka – przewodnicząca

dr Kinga Dróżdż-Chmiel (sekretarz)

dr Paweł Wrzaszcz

dr Emil Kowalik

 

Terminarz konkursu:

 

1– 8 maja 2024 r.* – zgłoszenie uczestnictwa w konkursie

 

13 maja 2024 r.*, godz. 18:30 – test konkursowy oraz część ustna konkursu

          miejsce – CTW-408

          godzina 18.30

          część ustna konkursu rozpocznie się po weryfikacji prac testowych

 

24 maja 2024 r., godz. 9:00 – etap ogólnopolski konkursu w Poznaniu
- Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Nagrody:

 

Wszyscy uczestnicy uzyskają bezcenną wiedzę z zakresu postępowania cywilnego. Najlepsi mogą liczyć nadto na:

– prawo wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie wiedzy o postępowaniu cywilnym,

– ocenę bardzo dobrą z wybranego przez siebie przedmiotu z zakresu postępowania cywilnego.

 

*UWAGA! Terminy poszczególnych zdarzeń konkursowych mogą ulec zmianie.

 

Uczelnię na etapie ogólnopolskim konkursu będą reprezentowali ks. Michał Ludwig (1. miejsce) i p. Marcin Madej (2. miejsce). GRATULUJEMY!

 

wyniki_testowe_-_konkurs_wiedzy_o_postepowaniu_cywilnym_2024

 

Regulamin Wydziałowy 2024

 

Regulamin Ogólnopolski 2024

Autor: Paweł Wrzaszcz
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2024, godz. 00:11 - Kinga Dróżdż-Chmiel