PRACOWNICY KATEDRY POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Profesor:

prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka - Kierownik Katedry

Adiunkci:

Dr Edyta Gapska - sekretarz Katedry

Dr Paulina Woś

Dr Paweł Wrzaszcz

 

Asystenci:

Dr Kinga Dróżdż-Chmiel - zastępca sekretarza Katedry

Dr Emil Kowalik

 

Doktoranci:

Mgr Karolina Szydłowska

Mgr Kinga Stadnik-Cząstka

 

 

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 13.12.2022, godz. 14:19 - Agnieszka Dębska