Mgr Arkadiusz Zawiślak

 

 

Życiorys naukowy i zawodowy:

 

2001-2006 - studia prawnicze ukończone na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie; tytuł zawodowy magistra prawa uzyskany na podstawie pracy magisterskiej pt. „Usługi turystyczne” napisanej pod kierunkiem dr Michała Chajda;

 

2006-2009 – ukończona aplikacja sędziowska;

 

od 2014 - studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie – uczestnik seminarium doktoranckiego z postępowania cywilnego.

 

 

Zainteresowania naukowe:

 

  • prawo cywilne materialne i procesowe.

 

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2017/2018:

 

  • postępowanie cywilne (warsztaty).
  • postępowanie nieprocesowe (ćwiczenia).

 

 

Publikacje/wystąpienia konferencyjne/inne osiągnięcia:

 

Publikacje:

 

  • „Dopuszczalność pracy u innego pracodawcy w trakcie urlopu wychowawczego – na tle wybranych pragmatyk służbowych” Monitor Prawa Pracy nr 9/2017.
  • „Egzekucja z rachunku bankowego na przykładzie działalności komorników sądowych Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej” Rocznik Bialskopodlaski nr XXV, rok 2017.

 

Wystąpienia konferencyjne:

 

  • udział w III Seminarium naukowym doktorantów Katedry Postępowania Cywilnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, wygłoszenie wystąpienia pt. Egzekucja z rachunku bankowego dłużnika (23 maja 2015 r., Kazimierz Dolny); 

 

  • udział w V Seminarium naukowym doktorantów Katedry Postępowania Cywilnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, wygłoszenie wystąpienia pt. Ciężar dowodu w wybranych sprawach postępowaniu z zakresu prawa pracy (20 maja 2017 r., Lublin).

 

Autor: Paweł Wrzaszcz
Ostatnia aktualizacja: 09.10.2017, godz. 18:10 - chester0