Mgr Jolanta Turska

 

Życiorys naukowy i zawodowy:

  •          2013-2018 

-studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie ukończone z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem;

- tytuł zawodowy magistra prawa uzyskany na podstawie pracy magisterskiej pt: Przywileje i immunitety pomieszczeń misji dyplomatycznych oraz urzędów konsularnych napisanej pod kierunkiem dra hab. Wojciecha Szczepana Staszewskiego;

-stypendystka Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie

  •         2017

-laureatka konkursu wiedzy o postępowaniu cywilnym organizowanym pod patronatem Dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL dr. hab. Krzysztofa Wiaka, prof. KUL.

  •         2018

-laureatka konkursu prawa amerykańskiego oraz stypendystka Hill&Sadowski scholarship w Kalifornii.

  •        2018-

-studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

 

Zainteresowania naukowe:

-prawo cywilne materialne i procesowe, system prawny Stanów Zjednoczonych, prawo dyplomatyczne i konsularne, psychologia sądowa.

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2018/2019:

-cywilne postępowanie nieprocesowe (gr. 2) czwartek 18:20 – 20:00.  

Autor: Joanna Misztal-Konecka
Ostatnia aktualizacja: 12.03.2019, godz. 17:52 - Kinga Dróżdż-Chmiel