Plan studiów pierwszego stopnia
Zbo – zaliczenie bez oceny
Z – zaliczenie z oceną
E – egzamin
Jeżeli wykłady odbywają się równolegle z obowiązkowymi ćwiczeniami, to punkty ECTS umieszczone są tylko przy nazwie wykładu.
Lp.
  
Nazwa przedmiotu
  
  Semestr    Prowadzący    
  
  I   II
 Liczba godz. w sem.

Forma

zal. /Punkty ECTS 

 Liczba godz. w sem.

Forma

zal. /Punkty ECTS 

ROK I
Wykłady uniwersyteckie
1. Etyka (wykład) 30 E/2 - -  
2. Historia filozofii (wykład) 30 Zbo/2 30 E/2  
Wykłady obowiązkowe
1. Wstęp do naukoznawstwa (wykład) 30 E/4 - -  
2. Podstawy ekonomii (wykład) 30 E/3 - -  
3. Logika pragmatyczna z ogólną metodologią nauk (wykład) 30 E/4 30 E/4  
4. Statystyka opisowa (wykład) - - 30 E/4  
5. Prakseologia nauki (wykład) - - 30 E/3  
6. Podstawy prawne z elementami prawa cywilnego (wykład) 60 E/4 - -  
Konwersatoria obowiązkowe
1. Elementy informacji naukowej (konwersatorium) - - 30 Z/2  
Ćwiczenia obowiązkowe
 1. Wstęp do naukoznawstwa (ćwiczenia) 30 Z - -  
 2.  Podstawy ekonomii (ćwiczenia) 30 Z - -  
 3.  Statystyka opisowa (ćwiczenia) - - 30 Z  
 4.  Technologia informacyjna (ćwiczenia)  30 Z/2 - -  

 Wykłady podstawowe do wyboru

(należy wybrać wykłady z grupy A albo B)

 A Elementy cybernetyki i teorii informacji (wykład)  30 Zbo/1  30 E/3  
 B Logiczna teoria nauki  (wykład)  30  Zbo/1   30  E/3  
 A Elementy etyki nauki (wykład)  30  Zbo/1  - -  
 B  Elementy prakseologii (wykład)  30  Zbo/1  - -  

    Ćwiczenia do wyboru

(należy wybrać jedne)  

 1. Logika pragmatyczna z ogólną metodologią nauk  (ćwiczenia)  30 Z/2 30 Z/2   
 2. Logiczna teoria nauki (ćwiczenia) 30 Z/2  30 Z/2   

 Wykłady do wyboru

(należy wybrać 90 godzin, 12 punktów ECTS – w I sem. 4 punkty ECTS, w II sem. 8 punktów ECTS)

 1. Zarządzanie innowacjami (wykład) -  - 30 E/4  
 2.  Nauka a sztuka (wykład)  -  - 30 E/4  
 3.  Semiotyka języka naukowego (wykład)  30  E/4  -  -  
 4. Organizacja i historia szkolnictwa wyższego (wykład)  30  E/4  -  -  
 5.  O uniwersytecie i studiach uniwersyteckich (wykład)  -  -  30  E/4  
Lektorat
 1.  Lektorat języka nowożytnego 30 Z/1 30 Z/1 SPNJO
Wychowanie fizyczne 
 1.  Wychowanie fizyczne 30 Z 30 Z/1 SWFiS 
 Zajęcia wyrównawcze realizowane w ramach projektu „Najlepsze praktyki” w strategicznej transformacji KUL (należy wybrać dwa – 2 punkty ECTS)
 1. Podstawy nauk prawnych (wykład)  30 Z/1  -  -  
2. Podstawy matematyczne ekonomii (konwersatorium)  30 Z/1   -  -  
 3. Podstawy ekonomiczne działalności naukowej (konwersatorium)  30 Z/1   -  -  
4. Podstawy nowoczesnych technologii w nauce (laboratorium)   -  - 30 Z/1  
 5. Podstawowe formy komunikacji naukowej i zarządzania wiedzą (konwersatorium)   -  -  30 Z/1  
ROK II     
Wykłady obowiązkowe
1. Ochrona własności intelektualnej (wykład)  - - 30 E/3 dr hab. Marcin Trzebiatowski
2. Teoria poznania naukowego (wykład) 30 E/3 - - dr hab. JacekWojtysiak, prof. KUL
3. Rachunkowość (wykład) 30  E/3  - -  dr Alicja Oniszczuk
4. Prawo finansowe i finansowanie nauki (wykład) - - 30 E/3  dr Piotr Pomorski
 5. Nauka a religia (wykład)  30 E/2  - - ks. dr Marek Słomka 
 6.  Przedsiębiorczość akademicka (wykład)  - - 30 E/3 dr hab. Julita Jabłecka-Prysłopska
 7.  Wprowadzenie do metod badań społecznych (wykład)  30 E/2 - -  dr Rafał Wierzchosławski
 8.  Metody analizy strategicznej (wykład)  30 E/3 - -  prof. dr hab. Marek Pawlak
 9.  Zamówienia publiczne (wykład)  - - 30 E/3 dr Małgorzata Kruszewska-Gagoś 
Konwersatoria obowiązkowe     
 1. Elementy teorii decyzji  (konwersatorium) 30 Z/3 - - prof. dr hab. Adam Biela
2.  Planowanie i realizacja projektów (konwersatorium) - - 30 Z/3  
3. Nowoczesne technologie komunikacyjne w nauce  (konwersatorium) 30 Z/3 - -  dr hab. Piotr Kulicki
Ćwiczenia obowiązkowe
 1. Przygotowanie wniosku projektowego (ćwiczenia)  - - 15 Z/1  mgr Bożena Żurek

Translatorium

(należy wybrać dwa)     

 1. Translatorium tekstów pragmatyka nauki   30 Zbo/1 30  Z/2 dr Roman Majeran / mgr Rafał Wodzisz
 2. Translatorium tekstów nauka w społeczeństwie   30  Zbo/1  30 Z/2 

 dr Piotr Lipski

 3.  Translatorium tekstów logiczna teoria nauki  30  Zbo/1  30  Z/2  zawieszone
 4. Translatorium tekstów metodologia i epistemologia nauki   30  Zbo/1  30  Z/2  zawieszone

Konwersatoria i wykłady do wyboru

(należy wybrać 240h, 16 punktów ECTS, po 8 ECTS w każdym semestrze)

 1. Fizyczne podstawy nowoczesnych technologii (wykład)  30 Zbo/2 - - dr Monika Hereć
 2. Podstawowe formy komunikacji naukowej (konwersatorium) - - 30 Zbo/2 dr Anna Kawalec
 3. Ewaluacja projektów naukowych  (konwersatorium) - - 30 Zbo/2  zawieszone
 4.  Teoria definicji (konwersatorium) - - 30 Zbo/2 ks. dr Robert Kublikowski
 5. Metodyka pracy naukowej (konwersatorium)  - - 30 Zbo/2  dr Piotr Lipski
 6. Teorie naukowe (konwersatorium) 30 Zbo/2 - - ks. mgr Łukasz Sadłocha
 7.  Zmiana, postęp i rewolucje w naukach (konwersatorium)  30 Zbo/2 - -  mgr Anna Starościc
 8. Ewaluacja w nauce - metody jakościowe (konwersatorium) - - 30 Zbo/2 dr hab. Julita Jabłecka-Prysłopska 
 9. Architektura informacji (konwersatorium)  30 Zbo/2 -  -  dr hab. Piotr Kulicki
Lektorat
1. Lektorat języka nowożytnego  30 Z/1 30 Z/1 SPNJO 
2. Egzamin z języka nowożytnego   - - - E/1  SPNJO
Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 26.03.2013, godz. 15:04 - Anna Starościc