tematy prac magisterskich obronionych na seminarium z Teoretycznych Podstaw Pedagogii / Instytut Pedagogiki (alfabetycznie)

 

1) Artemiuk Marzena, Pojęcie niedostosowania społecznego i jego miejsce w pedagogice (2003)
2) Bezłada Renata Katarzyna, Analiza pojęcia subkultury [w aspekcie pedagogicznym] (2004)
3) Borek Jolanta, Pojęcie patologii edukacji: analiza semiotyczna (2007)
4) Borowska Justyna, Ideał wychowania w czasach globalizacji (2003)
5) Boryca Monika, Pojęcie dobra dziecka w literaturze pedagogicznej. Analiza semiotyczna (2010)
6) Byra Stanisława, Pojęcie inteligencji emocjonalnej (2001)
7)  Czuma Zofia, Klara, Pojęcie władzy rodzicielskiej w „Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym” (25 luty 1964): analiza semiotyczna (2008)
8) Dawidziuk Natalia, »Manipulacja« w teorii i praktyce pedagogicznej. Analiza semiotyczna (2010)
9) Głuchowska Joanna, Dziecko jako wartość w pedagogice (2001)
10) Karpiel Renata, Ideał wychowania w starożytnej Grecji [analiza pojęcia] (2003)
11) Kempińska Joanna, Filozoficzna koncepcja człowieka jako uniwersalne założenie pedagogiki (1997)
12) Klemenczyc Magdalena, Typowe  konteksty  użycia  terminu "depresja" [analiza semiotyczna z odniesieniem do  pedagogiki] (2004)
13) Kołsut Magdalena, Anna, Pojęcie pedagogiki specjalnej [analiza semiotyczno-metodologiczna] (2008)
14)  Kosińska Aneta, Pojęcie i typy dyskryminacji z odniesieniem do pedagogiki (2009)
15) Kowalczyk Paweł, Kategoria wolności w pedagogice współczesnej [semiotyczna analiza pojęcia wolności w wybranych pracach] (2003)
16) Kowalska Izabella, Pojęcie godności człowieka w pedagogice współczesnej (2001)
17)  Kubiak Magdalena, Semiotyczna charakterystyka sposobów użycia terminu socjalizacja w pedagogice (2008)
18) Kula Edyta, Informatyka i pedagogika (2007)
19)  Lelonek Marta, Typowe konteksty użycia pojęcia stereotypu w pedagogice (2009)
20) Lisowska Aneta, Pojęcie samorealizacji i jego bliskoznaczniki (2003)
21)  Luty Katarzyna, Pojęcie jakości życia w pedagogice specjalnej (2008)
22)  Małdrzykowska Anna, SAC, Implikacje pedagogiczne filozofii dialogu Martina Bubera (2009)
23) Markiewicz-Pakuła Agnieszka, Pojęcie autonomii w pedagogice (2005)
24) Marzec Agnieszka, Pojęcie komunikacji interpersonalnej w naukach o wychowaniu (2001)
25) Matraszek Michał, Antoniego Makarenki koncepcja wychowania (2006)
26) Mazur Jolanta, Pojęcie resocjalizacji [analiza semiotyczna z odniesieniem do pedagogiki] (2003)
27) Mendyk Alicja,  Rozumienie „empatii” w pedagogice. Analiza semiotyczna (2010)
28)  Michalska Izabela, Pojęcie altruizmu w pedagogice. Analiza semiotyczna (2009)
29) Mielniczek Joanna, Pojęcie wychowania na podstawie tekstów Mariana Nowaka 2010
30) Mocarski Janusz, Ewaluacja w edukacji [aspekt metodologiczny] (2002)
31) Niemiec Jadwiga Maria, "Samokształcenie" i jego bliskoznaczniki w naukach pedagogicznych. Analiza semiotyczna 2010
32)  Nowakowska Małgorzata, Rozumienie i wychowawcza funkcja wolontariatu. Analiza semiotyczno-metodologiczna (2010)
33) Olszewska Agnieszka Zuzanna, Pojęcie ciała w pedagogice. Analiza semiotyczna (2008)
34) Pyrkosz Joanna, „Wychowanie do demokracji”. Analiza semiotyczna pojęcia demokracji (2003)
35) Rogowska Natalia, Nowy feminizm w nauczaniu Jana Pawła II (2001)
36) Ryczan Elwira, Pojęcie dialogu w pedagogice (2004)
37) Salamucha Agnieszka, Pojęcie rozwoju we współczesnej pedagogice (1998)
38) Staśkiewicz Kamila, Pojęcie przywództwa [analiza semiotyczna z odniesieniem do pedagogiki] (2007)
39)  Stasiulevich Katsiaryna, Pojęcie integracji w kontekście pedagogiki: analiza semiotyczna (2008)
40)  Sułkowska Joanna, Zagadnienie edukacji międzykulturowej w naukach pedagogicznych (analiza semiotyczna) (2009)
41) Szmyt Kamila, Pojęcie „gender” (płci społeczno-kulturowej) w naukach społecznych: analiza semiotyczna (2007)
42) Wojak Magdalena, Pojęcie wychowania personalistycznego. Analiza semiotyczna (2008)
43) Wróbel Małgorzata, »Mediacja« w pedagogice. Analiza semiotyczna (2010)
44) Zalewska Elżbieta, Filozoficzny i pedagogiczny obraz człowieka (2001)
45) Zylik Bartosz, Psychologia Internetu [analiza semiotyczno-metodologiczna] (2004)
46) Żuchnik Justyna, "Edukacja dorosłych" w literaturze pedagogicznej. Analiza semiotyczna (2010)

Autor: Andrzej Bronk
Ostatnia aktualizacja: 14.06.2010, godz. 10:49 - Andrzej Bronk