Zainteresowania naukowe A. Bronka koncentrują się głównie wokół filozofii, filozofii nauki i metodologii nauk, zwłaszcza nauk humanistycznych i religiologicznych, tendencji w XX filozofii niemieckiej (hermeneutyka), od pewnego czasu także intensywniej na najnowszej filozofii angloamerykańskiej. Wydał Nauka wobec religii: metodologiczne podstawy nauk religiologicznych [Lublin TN KUL 1996] oraz Zrozumieć świat współczesny [Lublin TN KUL 1998]. W 2003 roku nakładem TN KUL wydał "Podstawy nauk o religii" [stron 471].

Oddawał się działalności translacyjnej z języka niemieckiego i angielskiego (5 pozycji zwartych, m.in. B. Lonergan, Metoda w teologii [Warszawa 1976]. Od lat pracuje nad przekładem Insight B. Lonergana, czemu służył m.in. w 1991 pobyt na półrocznym stypendium "Lonergan Research Scholarship” w Boston College (USA).

Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 15.03.2006, godz. 12:11 - Andrzej Bronk