Lublin  31.08.2008
Andrzej Bronk: promotor doktoratów

http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=48560&lang=pl

 

1992 - Metafizyka analityczna P. F. Strawsona. Analiza metodologiczna, autor rozprawy doktorskiej Tadeusz Szubka;

1995 - Rationality. A Preliminary Philosophical Account, autor rozprawy doktorskiej Lekka-Kowalik Ewa;

1998 - Tomizm egzystencjalny M. A. Krąpca a filozofia analityczna P. F. Strawsona w sporze o koncepcję metafizyki, autor rozprawy doktorskiej Besler Gabriela;

2000 - The Structural Reliabilist Theory of Justification, autor rozprawy doktorskiej Paweł Kawalec;

2001 - Racjonalność nauki. Studium epistemologiczno-metodologiczne, autor rozprawy doktorskiej Monika Walczak;

2003 - Podmiot intencjonalny a wyjaśnianie w naukach społecznych. Studium metodologiczne, autor rozprawy doktorskiej Rafał Wierzchosławski;

2006 - Gustaw Szpiet (1879-1937). Sylwetka filozoficzna i poglądy metodologiczne, autor rozprawy doktorskiej Dmytro Shevchuk;

2007 - Definicja realna i jej funkcje, autor rozprawy doktorskiej Robert Kublikowski;

2007 - Natura czy kultura: stanowiska i argumenty w sporze, autor rozprawy doktorskiej Agnieszka Salamucha;

2008 - Współczesne koncepcje błędu logicznego. Studium z teorii argumentacji i logiki pragmatycznej, autor rozprawy doktorskiej Marcin Koszowy;

Autor: Andrzej Bronk
Ostatnia aktualizacja: 01.09.2008, godz. 09:11 - Andrzej Bronk