Wybrane konferencje:

 1. Referat: „Kartezjusz o wolnej woli”, XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Filozofia XVII wieku - jej źródła i kontynuacje”, 16-17 czerwca 2015, Uniwersytet w Białymstoku.
 2. Referat: „Radykalizm filozofii Spinozy i oświeceniowa refleksja nad naturą ludzką”, Seminarium Radykałowie i konserwatyści w epoce Oświecenia, 5 grudnia 2014 Zakład Historii Filozofii UJ.
 3. Referat: „Charakterystyka, ocena i wartość Oświecenia według J. Isreala”, Znaczenie filozofii Oświecenia w kulturze europejskiej, 9-10 października 2014, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Instytut Filozofii UMCS.
 4. Referat: „Doniosłość i istota zagadnienia wolnej woli”, Konteksty wolności, 21-22 marca 2013, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Instytut Filozofii UMCS.
 5. Referat: „Kartezjusz: argumenty przeciwko myśleniu zwierząt”, Seminarium. Antropologia porównawcza, 29 maja 2013, Instytut Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych KUL.
 6. Referat: „Kartezjusz: filozoficzne uzasadnienie wyjątkowości i autonomii człowieka”, Osobliwość ewolucyjna natury ludzkiej, 5-6 grudzień 2013, Katedra Teorii Poznania oraz Instytut Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych KUL.
 7. Referat: „Argumenty Kartezjusza za niezdolnością ciała do myślenia”, Filozofia XVII wieku- źródła i kontynuacje, 20-21 czerwca 2013, Instytut Filozofii UMCS.
 8. Referat: „Neurofilozofia o wolnej woli i moralnej odpowiedzialności”, XIII Interdyscyplinarne Dni „Mózg - Umysł – Dusza”. Teologia, filozofia i nauki empiryczne w sporze o adekwatną antropologii, Organizatorzy Katedra Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej UWM w Olsztynie, przy współpracy z Association of Bioethicists in Central Europe, Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk, Zakładu Etyki, Bioetyki i Filozofii Przyrody WH UWM w Olsztynie, Zakładu Filozofii Chrześcijańskiej WT UAM w Poznaniu, Katedry Bioetyki i Etyki Społecznej WT UO w Opolu; Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej UPJPII w Krakowie.
 9. Referat: „Stanowisko Spinozy w kwestii odpowiedzialności człowieka za czyn”, Filozofia XVII wieku jej źródła i kontynuacje Toruń, 18-19 czerwca 2012, Organizatorzy: Zakład Historii Filozofii, Instytut Filozofii UMK Toruński Oddział Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.
 10. Referat: „Spinozy krytyka dualizmu Kartezjańskiego”, IX Polski Zjazd Filozoficzny Gliwice-Wisła 17-21 września 2012; Organizatorzy: Komitet Nauk Filozoficznych PAN oraz Polskie Towarzystwo Filozoficzne.
 11. Referat: „Co wiemy o wolnej woli?” VIII Polskiego Zjazdu Filozoficznego”, Warszawa, 15–20 września 2008, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego i PAN.
 12. Referat: „Monizm substancjalny Spinozy (Analiza tw. 14 cz. I Etyki „Żadna substancja prócz Boga nie może ani istnieć, ani być pojęta”, Spotkania z filozofią XVII wieku i jej kontynuacjami, Poznań, 12-15 czerwca 2008, Instytut Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Centrum Badań Interdyscyplinarnych.
 13. Referat: „Koncepcja natury ludzkiej w ujęciu Spinozy”, Nowożytne rozważania o naturze ludzkiej, Kraków, 5-6 grudnia 2008, Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 14. Referat: „O relacji umysł-ciało u Spinozy”, Filozofia XVII wieku – jej źródła i kontynuacje, Lublin 18-19 czerwca 2009, Instytut Filozofii Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej.
 15. Referat: „Czeżowski a paradoks wolności”, Aktualność filozofii T. Czeżowskiego, Toruń 24–25 września 2009; Instytut Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Instytut Filozofii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
 16. Referat: „Zagadnienie panpsychizmu w świetle filozofii Spinozy”, Filozofia XVII wieku – jej źródła i kontynuacje, Toruń 17-18 czerwca 2010, Instytut Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 17. Referat: „Natura pojęć etycznych u Spinozy”, Filozofia XVII wieku – jej źródła i kontynuacje, Gdańsk 16–17 czerwca 2011, Instytut Filozofii Uniwersytetu Gdańskiego.
Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2015, godz. 01:35 - Anna Starościc