Najważniejsze publikacje:

 

Książki:

 1. Spinoza o naturze ludzkiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, ss. 380.
 2. Stefan Swieżawski – osoba i dzieło, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, ss. 241.
 3. Myśl filozoficzna w XVII wieku [seria: Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej], Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, ss. 239.
 4. Z dziejów filozoficznej refleksji nad człowiekiem, red. z P. Gutowskim, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, ss. 428.

Artykuły:

 1. Nowożytna debata na temat wyjątkowości natury bytu ludzkiego, w: W poszukiwaniu osobliwości natury ludzkiej, red. Gut, Z. Wróblewski, Lublin 2015, s. 217-233.
 2. The Legacy of Spinoza. The Enlightenment According to Jonathan Israel, “Diametros” 40 (June 2014), Special Topic - The Radical Enlightenment, s. 45-72, doi: 10.13153/diam.40.2014.629.
 3. Neurofilozofia o wolnej woli i moralnej odpowiedzialność, w: Mózg – umysł – dusza. Spór o adekwatną antropologię, red. M. Machinek, Olsztyn 2014, s. 41-51.
 4. Filozofia i jej historia, w: Univeritati serviens, red. J. Walkusz, M. Krupa, Lublin 2014, ss. 12.
 5. Chinese Migrant Workers – an Anthropologically Unique Social Group, w: Perspektywy rozwoju społeczeństwa sieciowego w Europie Środkowej i Wschodniej, red. S. Partycki, Lublin 2014, s. 321-328.
 6. Argumenty Kartezjusza przeciwko myśleniu zwierząt, „Ethos” 102 (2013), nr 2, s. 96-113.
 7. Współczesna postać krytyki wolnej woli, w: Filozofia przyrody, red. S. Janeczek, A. Starościc, D. Dąbek, J. Herda, Lublin 2013, s. 385-399.
 8. Inne umysły, „Roczniki Filozoficzne” 60 (2012), nr 4, s. 123-146.
 9. Spinoza’s Conception of Mind, “Studies in Logic and Theory of Knowledge” 7(2011), s. 303-323.
 10. Aktywność i pasywność w ujęciu Spinozy, w: Natura ludzka w filozofii nowożytnej i współczesnej, red. J. Miklaszewska, P. Spryszak, Kraków 2010, s. 87-98.
 11. Spinozjańska koncepcja wolności jako działania rozumnego, zgodnego z naturą i cnotliwego, „Roczniki Filozoficzne” 58(2010), z. 1, s. 51-70.
 12. Monizm substancjalny Spinozy (twierdzenie 14. części I Etyki), w: Filozofia XVII wieku i jej kontynuacje, red. Z. Drozdowicz, Poznań 2009, s. 39-55.
 13. Jak jest możliwa wolność? (Leibniz), w: Oblicza filozofii XVII wieku, red. S. Janeczek, Lublin 2009, s. 197-212.
 14. Spinozy koncepcja umysłu, w: W kręgu zagadnień filozofii XVII wieku, red. H. Jakuszko, L. Kopciuch, Lublin 2009, s. 39-57.
 15. Tadeusz Czeżowski a paradoks wolności, „Ruch Filozoficzny” 66(2009), nr 4, s. 790-800.
 16. Czy możliwa jest wolność bez wolnej woli? „Analiza i Egzystencja” 8(2008), s. 21-33.
 17. Komentarz do tekstu „Prawdy konieczne i przygodne” Gottfrieda W. Leibniza, „Roczniki Filozoficzne” 56(2008), z. 2, s. 387-394.
 18. Zasada Racji Dostatecznej w świetle filozofii Leibniza, w: Metafizyczne i antropologiczne założenia filozofii religii, red. P. Moskal, Lublin 2007, s. 47-58.
 19. Osoba i warunki jej identyczności w ujęciu Leibniza, w: Z dziejów filozoficznej refleksji nad człowiekiem, red. P. Gut, P. Gutowski, Lublin 2007, s. 241-257.
 20. Afektywne podstawy relacji człowiek – Bóg w ujęciu Spinozy, w: Afektywne poznanie Boga, red. P. Moskal, Lublin 2006, s. 94-105.
 21. Zagadnienie wolności osoby ludzkiej w ujęciu Leibniza, „Analiza i Egzystencja”, 2 (2005), s. 53-73.
 22. Stefan Swieżawski, „Edukacja Filozoficzna” 30(2000), s. 177-197; przedruk w: Filozofia w powojennej Polsce, red. W. Mackiewicz, Warszawa 2001.
 23. Leibniza koncepcja prawdy, „Roczniki Filozoficzne” 46(1998/1999), z. 1, s. 147-166.
 24. Etyczny wymiar nauki, „Ethos” 44(1998), nr 4, s. 273-181.
 25. Noch Einmal in Sachen Normativität und Autonomie der Ethik, World Congress of Philosophy, https://www.bu.edu/wcp/Papers/TEth/TEthPrze.htm, Boston1998.
Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2015, godz. 01:41 - Anna Starościc