Działalność dydaktyczna

Od czasu zatrudnienia na KUL (w 1986 r.) prowadziłem różne zajęcia głównie z historii filozofii, zwłaszcza nowożytnej i współczesnej – początkowo tylko ćwiczenia, a później także wykłady kursowe i monograficzne oraz seminaria magisterskie i doktoranckie zarówno za studiach polskojęzycznych, jak i anglojęzycznych.

 

Pod moim kierunkiem powstało dotychczas 40 prac magisterskich, napisanych przez studentów Instytutu Filozofii  KUL i Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych  (obecnie: Humanistyczno-Społecznych) oraz 11 prac doktorskich, przy czym 2 spośród nich: M. Iwanickiego i P. Szałka zostały zapoczątkowane na seminarium zmarłego w 2007 r.  prof. Jana Czerkawskiego  a 2 kolejne : J. Dziadkowca i ks. W. Kotowicza na seminarium zmarłego w 2011 r. abpa prof. Józefa Życińskiego . Po śmierci pierwotnie wybranych promotorów wymienione osoby zdecydowały się kontynuować prace na moim seminarium.

 1. w 2007 Anny Fligel-Piotrowskiej Historyzm absolutny Benedetto Crocego (recenzenci: prof. Andrzej Przyłębski, UAM i ks. prof. S. Janeczek, KUL),
 2. w 2008 Marcina Iwanickiego Natura i identyczność osoby w ujęciu Johna Locke'a (recenzenci: prof. Ireneusz Ziemiński, USz i prof. Stanisław Judycki, KUL),
 3. w 2008 Anny Głąb Rozum w świecie praktyki. Poglądy filozoficzne Marthy C. Nussbaum (recenzenci: prof. Tadeusz Szubka, USz i prof. Jerzy Gałkowski, KUL),
 4. w 2009 ks. Karola Jasińskiego, Martina Bubera koncepcja „zaćmienia Boga” (recenzenci: bp. prof. Marek Jędraszewski, UAM, ks. dr hab. Alfred Wierzbicki, KUL),
 5. w 2010 Piotra Szałka, Zagadnienie istnienia w filozofii George’a Berkeleya (recenzenci: dr hab. Miłowit Kuniński, UJ, prof. Jacek Wojtysiak, KUL).
 6. w 2010 Maksymiliana Roszyka Trzy sposoby podejścia do relatywizmu. Alasdair MacIntyre, Richard Rorty, Paul Boghossian (recenzenci: prof. Stanisław Judycki, KUL, prof. Adam Chmielewski, UWr).
 7. w 2013 Jakuba Dziadkowca Koncepcje warstwowej struktury przyrody w perspektywie stratalizmu ontologicznego (recenzenci: ks. dr hab. Janusz Mączka, UPJPII, i dr hab. Paweł Kawalec, KUL).
 8. w 2015 Katarzyny Młynek, Zagadnienie komunikacji w filozofii Johna Deweya (recenzenci prof. Bolesław Andrzejewski, UAM, dr hab. Stanisław Kijaczko, UO), promotor pomocniczy: dr Emanuel Kulczycki, UAM.
 9. w 2016 Wojciecha Kotowicza, Problem relacji między nauką a religią w filozofii Józefa Życińskiego (recenzenci: ks. dr hab. Tadeusz Pabian, UPJPII, prof. Anna Latawiec, UKSW), promotor pomocniczy: ks. dr Jacek Golbiak, KUL.
 10. w 2018 Sylwii Wilczewskiej, Agnostycyzm w anglojęzycznej filozofii religii od XIX do XXI wieku. Zarys historii terminu i ewolucja stanowiska (recenzenci: prof. Jacek Hołówka, UW, ks. prof. Stanisław Janeczek, KUL).
 11. w 2019 Jacka Jarockiego, Świadomość, wolna wola, jaźń. Metafizyka Galena Strawsona (recenzenci: dr hab. Marcin Miłkowski, IFiS PAN, dr hab. Robert Poczobut, UwB), promotor pomocniczy: dr Marcin Iwanicki, KUL.

 

Autor: Piotr Gutowski
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2019, godz. 08:00 - Andrzej Zykubek