Dlaczego warto studiować przyrodoznawstwo i filozofię przyrody?

 

 

 

Oprócz studiów I stopnia
aktualnie realizujemy
Studia podyplomowe

 

 

 

Licealisto i Maturzysto,

Studencie i Absolwencie studiów I lub II stopnia,

 

zapraszamy na studia I stopnia, a także na studia podyplomowe, na nowoczesnym, interdyscyplinarnym i unikalnym w Polsce kierunku studiów Przyrodoznawstwo i filozofia przyrody. Studia skierowane są do

  • zainteresowanych biologią, fizyką, chemią, matematyką, geografią i ceniących problematykę filozoficzną oraz
  • filozofów i humanistów interesujących się problematyką przyrodniczą.

Przyrodoznawstwo i filozofia przyrodyPotrzeba takiego profilu kształcenia wpisuje się w wyraźny trend obserwowany w kulturze współczesnej jakim jest łączenie nauk humanistycznych, szczególnie filozofii, z naukami przyrodniczymi. Przyrodoznawstwo i filozofia przyrody podejmuje nie tylko tradycyjną refleksję filozoficzną nad przyrodą, ale również zagadnienia przedmiotowe, historyczne i metodologiczne inspirowane zarówno osiągnięciami współczesnych nauk przyrodniczych, jak i samym faktem ich istnienia i rozwoju.

  

Przyrodoznawstwo i filozofia przyrodyPrzyrodoznawstwo i filozofia przyrody - to nowe w stosunku do obowiązujących standardów kształcenia treści programowe obejmujące:

  • historię nauk przyrodniczych i techniki oraz
  • treści kierunkowe kształcenia w zakresie matematyki, nauk przyrodniczych (fizyki, chemii, biologii i nauk o Ziemi),
  • filozofię przyrodoznawstwa, filozofię przyrody i tłumaczenie obcojęzycznych tekstów przyrodniczych.

Studia na tym kierunku opowiadają się za koncepcją uprawiania filozofii w ścisłym powiązaniu z naukami przyrodniczymi. Zapoznawanie się z podstawową wiedzą filozoficzną i kształtowanie się postaw wobec istotnych zagadnień filozoficznych i naukowych przebiega w sposób bardziej naturalny i mniej konfliktowy, gdy nauki przyrodnicze i filozofia są studiowane równolegle, we wzajemnych odniesieniach, niż gdyby były to studia od siebie niezależne. Stanowią one bowiem komplementarne typy wiedzy i jako takie bardzo często przyczyniają się do głębszego zrozumienia badanych problemów.

Przyrodoznawstwo i filozofia przyrody

 

Przyrodoznawstwo i filozofia przyrody to kierunek WYJĄTKOWY w skali całego kraju, a KUL jest jedynym miejscem, w którym z takim rozmachem realizowany jest interesujący i bardzo ambitny program dydaktyczny. Integruje on i interpretuje w perspektywie filozoficznej NAJNOWSZE osiągnięcia nauk przyrodniczych (biologii, fizyki). Takiemu ujęciu sprzyja ponad pięćdziesięcioletnia tradycja uprawiania filozofii przyrody i przyrodoznawstwa w KUL oraz znakomicie przygotowana i INTERDYSCYPLINARNIE wykształcona kadra wykładowców, szeroka gama zajęć do wyboru oraz realizacja programu w ram ach dwóch specjalności:

  • Nauki o życiu oraz
  • Nauki o Ziemi i Wszechświecie.

  

Przyrodoznawstwo i filozofia przyrody to dodatkowe korzyści, ponieważ

  • zdobyta w ramach proponowanego kierunku wiedza daje w pierwszym rzędzie szeroką orientację w osiągnięciach nauk przyrodniczych i ich filozoficznych implikacjach, a sprzyja temu nie tylko zdobycie wiedzy przedmiotowej, ale również refleksja historyczna i analizy metodologiczne w tym zakresie.
  • znajomość problematyki filozoficznej pojawiającej się w kontekście nauk przyrodniczych daje studentom możliwości ukształtowania zasadniczych poglądów dotyczących przyrody i miejsca w niej człowieka, co nie pozostaje bez wpływu na jego osobistą postawę wobec życia.

 

Studia są organizowane przez Instytut Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych KUL.

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 18.06.2015, godz. 02:04 - Andrzej Zykubek