Nasi Absolwenci

 

 

Przyrodoznawstwo i filozofia przyrody to gwarancja świetnie i interdyscyplinarnie przygotowanych Absolwentów

  • Absolwenci studiów I i II stopnia otrzymają odpowiednio tytuł zawodowy licencjatmagister.
  • Studia na przyrodoznawstwie i filozofii przyrody mogą być szczególnie użyteczne dla kształcenia nauczycieli przedmiotów przyroda i/lub filozofia, etyka w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Jest to szczególnie ważne w kontekście wdrażanego obecnie programu edukacji, postulującego kształcenie zintegrowane.
  • Absolwenci mogą ponadto uzyskiwać zatrudnienie w szkolnictwie wyższym, w redakcjach środków społecznego przekazu, w laboratoriach, w administracji państwowej i samorządowej zajmującej się zwłaszcza kształtowaniem środowiska przyrodniczego, w firmach państwowych i prywatnych etc.
  • Ponadto szeroki zakres i charakter wiedzy oferowanej przez przyrodoznawstwo i filozofię przyrody pozwoli również absolwentom tego kierunku na stosunkowo łatwe przekwalifikowanie się w zależności od sytuacji na rynku pracy.

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 12.11.2012, godz. 07:20 - Andrzej Zykubek