www.kul.pl/przyrodoznawstwo

O programie studiów

Przyrodoznawstwo i filozofia przyrody to

 

szansa zaprojektowania, zgodnie z zainteresowaniami naukami o życiu lub o Ziemi i Wszechświecie, własnego programu studiów. Sprzyja temu bogata oferta zajęć do wyboru

 • rozwijająca indywidualne zainteresowania przyrodnicze i zawodowe studentów,
 • umożliwiająca podjęcie w szerokim zakresie problemów filozoficznych ujawniających się w podstawach nauk przyrodniczych oraz w związku z wynikami tych nauk.

Przyrodoznawstwo i filozofia przyrody

Przyrodoznawstwo i filozofia przyrody

 • ustawiczne kształcenie i nieustanne pogłębianie wiedzy z zakresu dziejów myśli filozoficznej i stanu współczesnych dyskusji filozoficznych. Dzięki temu nabędziesz  umiejętności jasnego mówienia i pisania, komunikowania się i prowadzenia dyskusji.
 • wykorzystywanie najnowszej wiedzy przyrodniczej (np. astrobiologia, ontogeneza, geneza życia, biologiczne podstawy procesów poznawczych, kosmologia współczesna, struktura materii). Nie bez znaczenia jest również fakt, że w świetle współczesnej wiedzy przyrodniczej zwraca się uwagę na jej kontekst światopoglądowy i religijny.
... ja też się zastanawiam dlaczego akurat to zdjęcie wstawiłem w tym miejscu...

Przyrodoznawstwo i filozofia przyrody

 • badania nad poznaniem naukowym, jego metodami, celami i zakresem, dlatego wiele miejsca poświęcamy filozofii nauk przyrodniczych, a w szczególności filozofii fizyki, biologii i kosmologii oraz aksjologii nauki i w nauce oraz kwestiom bioetycznym.
 • odpowiedź na intelektualne wyzwania współczesności i interesującą propozycją kształcenia systemowego i zintegrowanego.

Interdyscyplinarne studia Przyrodoznawstwo i filozofia przyrody mogą być

 • bardziej przyrodnicze lub
 • bardziej filozoficzne;

skoncentrowane na badaniu

 • powstania i ewolucji układów żywych,
 • początków i ekspansji Wszechświata,
 • filozofii fizyki lub biologii,
 • aksjologii nauki i bioetyce.

Przyrodoznawstwo i filozofia przyrody

Przyrodoznawstwo i filozofia przyrody

 


Jakie dokładnie? O tym sami decydują nasi Studenci.

Program studiów obejmuje:

Strona 1 z 2 :: Idź do strony: [1] 2

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 12.11.2012, godz. 07:05 - Andrzej Zykubek