Plan studiów pierwszego stopnia
Zbo – zaliczenie bez oceny
Z – zaliczenie z oceną
E – egzamin
Jeżeli wykłady odbywają się równolegle z obowiązkowymi ćwiczeniami, to punkty ECTS umieszczone są tylko przy nazwie wykładu.
Lp.
  
Nazwa przedmiotu
  
  Semestr    Prowadzący    
  
  I   II
 Liczba godz. w sem.

Forma

zal. /Punkty ECTS 

 Liczba godz. w sem.

Forma

zal. /Punkty ECTS 

ROK I
cykl rozpoczynający się w roku akademickim 2012/2013
Wykłady obowiązkowe
1. Wstęp do retoryki (wykład)   30 E/4 - - dr hab. Piotr Jaroszyński, prof. KUL
 2. Kultura języka (wykład)   30 E/5 -  -  dr Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
 3. Historia retoryki (wykład)   -  - 30 E/5 dr Artur Mamcarz-Plisiecki
 4.  Podstawowe zagadnienia filozofii (wykład) 30 E/3 - - dr Paweł Gondek
 5. Logika (wykład)  - - 15 Zbo/4  dr Bożena Czernecka-Rej
6. Stylistyka wypowiedzi ustnych i pisemnych (wykład) -  - 15 Zbo/4 dr Anna Majewska-Wójcik 
7. Teoretyczne podstawy retoryki (wykład)  - - 30 E/5  dr Paweł Gondek
8. Historia filozofii (wykład) 30 E/2 30 E/2  dr hab. Wanda Bajor
9. Kultura antyczna (wykład) 30 E/3 - - dr hab. Agnieszka Dziuba, prof. KUL 
10. Antropologia filozoficzna (wykład) - - 30 E/4 dr Zbigniew Pańpuch
Ćwiczenia obowiązkowe
 1. Kultura języka (ćwiczenia)  30 Z - - 2 grupy: dr Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
 2.  Historia retoryki (ćwiczenia) -  - 30 Z  2 grupy: ks. mgr Marcin Sieńkowski
 3. Logika (ćwiczenia)  - - 30 Z 2 grupy: dr Bożena Czernecka-Rej
 4. Teoretyczne podstawy retoryki (ćwiczenia)  - - 30 Z 2 grupy: mgr Mateusz Kulczycki
 5. Kompozycja wypowiedzi ustnych i pisemnych (ćwiczenia)  30 Z/4  - - 2 grupy: dr Maria Gondek
 6.  Stylistyka wypowiedzi ustnych i pisemnych (ćwiczenia)  - - 15 Z 2 grupy: dr Anna Majewska-Wójcik
 7.  Technologia informacyjna (ćwiczenia)  30 Z/2 - - 2 grupy: mgr Rafał Trójczak
       Lektoraty obowiązkowe
 1.  Język obcy nowożytny (lektorat) 30 Z/1 30 Z/1  SPNJO
 2.  Język łaciński z elementami kultury antycznej (lektorat) 30 Z/2 30 Z/2 1 gupa: mgr Krzysztof Mogielnicki, 2 grupa: mgr Grażyna Łabęcka
 Warsztaty obowiązkowe      
 1. Korygowanie błędów wymowy   30 Z/2 - - 3 grupy: dr Anna Majewska Wójcik
 2. Operowanie głosem   - - 30 Z/2 3 grupy: dr Agata Seweryn
3. Mnemotechnika 30 Z/2 - - 3 grupy: dr Imelda Chłodna
Wychowanie fizyczne
1. Wychowanie fizyczne 30 Z 30 Z/1 SWFiS
ROK II
cykl kontynuowany w roku akademickim 2012/2013
1. Podstawy retoryki stosowanej (wykład)  30 E/5  - - dr Maria Gondek
 2. Retoryka przekazów audiowizualnych (wykład)  30 Z/4 - - dr Artur Mamcarz-Plisiecki
 3. Topika (wykład)  - - 15 Zbo/3 dr Paweł Gondek
 4. Logika praktyczna (wykład)  30 E/5 - -  dr Monika Walczak
 5.  Teoria komunikacji (wykład) 30 E/3 - -  dr Robert Szwed
 6. Komunikacja emocjonalna (wykład)  - - 30 E/2  dr Maria Gondek
 7. Argumentacja retoryczna (wykład) - - 15 Zbo/3  dr Agnieszka Salamucha
8. Etyka (wykład) 30 E/2 - - dr Jacek Frydrych
9. Antropologia filozoficzna (wykład) - - 30 E/3  dr Zbigniew Pańpuch
Konwersatorium obowiązkowe
1. Retoryczne środki wyrazu - - 30 Z/3 2 grupy: dr Wiesław Pawlak
2. Analiza przekazów retorycznych 30 Z/3 - - 2 grupy: dr Artur Mamcarz-Plisiecki
Ćwiczenia obowiązkowe
1. Podstawy retoryki stosowanej (ćwiczenia) 30 Z - - 2 grupy: mgr Joanna Kiereś-Łach
2. Logika praktyczna (ćwiczenia) 30 Z - - 2 grupy: mgr Łukasz Cięgotura
3. Kultura żywego słowa (ćwiczenia) 30 Z/2 30 Z/2 2 grupy: dr hab. Witold Kopeć
4. Topika (ćwiczenia) - - 15 Z 2 grupy: dr Paweł Gondek
5. Argumentacja retoryczna (ćwiczenia) - - 30 Z grupa 1: mgr Tomasz Łach, grupa 2: mgr Urszula Kmita
6. Sztuka inwencji i metodyka pracy naukowej (proseminarium) - - 30 Z/2 dr Paweł Gondek (gr. 1); dr Artur Mamcarz-Plisiecki (gr. 2); ks. dr Paweł Tarasiewicz (gr. 3)
Warsztaty obowiązkowe
 1. Pozawerbalne elementy akcji oratorskiej  30 Z/2 - -  3 grupy: dr Małgorzata Artymiak
 2.  Elementy sztuki aktorskiej - - 30 Z/2 3 grupy: dr hab. Witold Kopeć
       Lektoraty obowiązkowe
 1. Język obcy nowożytny (lektorat)  30 Z/1 30 E/2 SPNJO
 2. Język łaciński z elementami kultury antycznej (lektorat)   30 E/3 - - grupa 1: dr hab. Agnieszka Dziuba, prof. KUL, grupa 2: mgr Krzysztof Mogielnicki
       Wykłady kierunkowe do wyboru
(należy wybrać 30 godz., 4 punkty ECTS)
1.  Retoryka sądownicza  -  - 15 E/2 ks. dr Tomasz Barankiewicz
 2.  Retoryka w kulturze  -  - 15 E/2  ks. dr Paweł Tarasiewicz
 3.  Retoryka dyskursu publicznego  - - 15 E/2 dr Artur Mamcarz-Plisiecki
    Wykłady podstawowe do wyboru
(należy wybrać 30 godz., 2 punkty ECTS)   
 1. Filozofia kultury  -  - 30 E/2  dr hab. Piotr Jaroszyński, prof. KUL
 2.  Filozofia społeczna  - -  30 E/2  dr hab. Krzysztof Wroczyński
Zajęcia do wyboru
(należy wybrać 30 godz., 2 punkty ECTS)       
 1. Język grecki  - - 30 Z/2 ks. dr Grzegorz Baran
 2.  Translatorium tekstów łacińskich - - 30 Z/2 dr hab. Agnieszka Dziuba, prof. KUL 
PONADTO: Praktyki zawodowe zgodnie z REGULAMINEM PRAKTYK ZAWODOWYCH STUDENTÓW RETORYKI STOSOWANEJ KUL: 21 dni roboczych. Obowiązek zaliczenia do końca VI semestru studiów (przed egzaminem dyplomowym).       
    ROK III
cykl kontynuowany w roku akademickim 2012/2013
   
 Wykłady obowiązkowe      
 1. Sztuka negocjacji   15 E/3 -  - dr Agnieszka Kozak
 2.  Sztuka dyskusji  15  Zbo/3  -  -  dr Monika Walczak
 3.  Prawne aspekty przekazów publicznych  - -  30 E/2 dr Grzegorz Tylec
   Ćwiczenia obowiązkowe    
1. Sztuka negocjacji  30 Z  -  - 2 grupy: dr Jacek Sobek
2. Sztuka dyskusji  30 Z  -  - ks. mgr Konrad Zaborowski (grupa 1), mgr Tomasz Łach (grupa 2)
3. Sztuka etykiety  -  - 30 Z 2 grupy: ks. dr Marek Grygiel
Konwersatoria obowiązkowe
 1. Erystyka i sofistyka   30 Z/3  - - 2 grupy: dr Maria Gondek
2.  Etos w retoryce  -  - 30 Z/2  2 grupy: ks. dr Paweł Tarasiewicz
 Warsztaty obowiązkowe      
 1.  Wypowiedzi pisemne  30 Z/2 - - 3 grupy: dr Ireneusz Piekarski
 2. Prezentacje multimedialne   - -  30 Z/2 3 grupy: mgr Agata Poręba
 3.  Wystąpienia publiczno-oratorskie  - -  30 Z/2 3 grupy: dr Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
 Ćwiczenia, konwersatoria i warsztaty do wyboru
(należy wybrać 240 godz., 16 punktów ECTS: 10 ECTS w I sem., 6 ECTS w II sem.)
 1. Doradztwo personalne (ćwiczenia) 30 Z/2  - - dr Piotr Mamcarz
 2.  Organizacja wystąpień publicznych (ćwiczenia) - - 30 Z/2 ks. dr Marek Grygiel
 3. Mediacje (ćwiczenia)  - -  30 Z/2  dr Małgorzata Artymiak
 4.  Public relations (konwersatorium)  30  Z/2  -  -  dr hab. Paweł Nowak
 5.  Retoryka w mediach (konwersatorium)  30 Z/2 - - dr Artur Mamcarz-Plisiecki
 6. Formy przekazu w sztuce (konwersatorium)   30 Z/2 - - prof. dr Leszek Mądzik
7. Pedagogiczno-dydaktyczne funkcje retoryki (konwersatorium) - - 30 Z/2 dr Imelda Chłodna
8. Laboratorium teatralne (warsztaty) 30 Z/2 - - dr hab. Witold Kopeć
9. Retoryka sądownicza (warsztaty) 30 Z/2 - -  
10. Logopedia (warsztaty) 30

Z/2

- -  dr hab. Kazimiera Krakowiak, prof. KUL
11. Muzykoterapia (warsztaty) - - 30 Z/2 dr hab. sztuki Iwona Sawulska, prof.KUL 
Wykłady monograficzne
(należy wybrać 60 godz., 6 ECTS)
1. Wybrane zagadnienia z teorii retoryki (wykład) 30 E/3 - - dr hab. Agnieszka Dziuba, prof. KUL 
2. Wybrane zagadnienia z retoryki dyskursu publicznego (wykład) 30 E/3 - - dr Paweł Fortuna
3. Wybrane zagadnienia z retoryki w kulturze (wykład) 30 E/3 - - dr hab. Piotr Jaroszyński, prof. KUL
4. Wybrane zagadnienia z retoryki sądowniczej (wykład) 30 E/3 - - dr Tomasz Wach
Seminaria do wyboru (należy wybrać jedno seminarium)
1. Retoryka w kulturze 30 Zbo/3 30 Zbo/3  ks. dr Paweł Tarasiewicz
 2. Retoryka sądownicza 30 Zbo/3 30 Zbo/3 zawieszone
 3. Retoryka dyskursu publicznego 30 Zbo/3 30 Zbo/3 dr Artur Mamcarz-Plisiecki
 4. Kultura żywego słowa 30 Zbo/3 30 Zbo/3 zawieszone 
 5. Historia i teoria komunikacji retorycznej 30 Zbo/3 30 Zbo/3  dr Paweł Gondek
Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy
  Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy - - Zbo 10  
Praktyka zawodowa
  Praktyka zawodowa - - Zbo 1  
Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 19.02.2013, godz. 12:12 - Anna Starościc