Strona tytułowa

Rada Naukowa i Komitet Redakcyjny

Recenzenci

 

Spis treści

 

 

ARTYKUŁY

MOISÉS PÉREZ MARCOS, Causality, Chance, Providence and Design:

Aquinas and Barbour on the Independence between Science

and Religion   9

Causality, Chance, Providence and Design: Aquinas and Barbour on the Independence between Science and Religion (Abstract)   25

Przyczynowość, przypadek, Opatrzność i projekt: Akwinata i Barbour o niezależności nauki i religii (Streszczenie)   26

 

 

FERNANDO GONZÁLEZ CASADO, Ergonomics: A Tool for the Liberation of

Man   27

Ergonomics: A Tool for the Liberation of Man (Abstract)   36

Ergonomia: narzędzie wyzwolenia człowieka (Streszczenie)  37

 

 

ARTUR PRZECHOWSKI OFMConv, Podróże w czasie jako zagadnienie

filozoficzne   39

Time Travels as a Philosophical Problem (Summary)   64

 

 

TOMASZ ŁACH, Teoria krytyczna a postęp techniczny   65

Critical Theory and Technical Progress (Summary)   79

 

 

MISCELLANEA

RED. S. JANECZEK, A. STAROŚCIC, Filozofia a religia w dziejach filozofii

polskiej. Inspiracje - krytyka, Lublin 2014, ss. 521 (Patrycja Burba)   83

 

ŚW. TOMASZ Z AKWINU, Komentarz do "Hermeneutyki" Arystotelesa,

przekł. z j. łac. A.P. Stefańczyk, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2013, ss. 639 (Natalia Kunat)   91

 

LEOKADIA ORĘZIAK, OFE. Katastrofa prywatyzacji emerytur w Polsce, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2014, ss. 402 (Damian Maziarz)   97

 

MARIA PLESKACZYŃSKA, Sprawozdanie z sesji studencko-doktoranckich

LVI Tygodnia Filozoficznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II   103

 

KS. ŁUKASZ POLKOWSKI, Sprawozdanie z LX Konferencji Historii Logiki.

Kraków, 21-22 października 2014 r.   111

 

 

NOTY O AUTORACH

 

 

______

 

Wszystkie teksty tutaj publikowane dostępne są bez subskrypcji i opłat.

Właścicielem praw majątkowych do zawartości rocznika "Scripta Philosophica" jest Wydawnictwo KUL.

 

 

 

 

Autor: Artur Przechowski
Ostatnia aktualizacja: 17.06.2016, godz. 19:20 - Artur Przechowski