Strona tytułowa

Rada Naukowa i Komitet Redakcyjny

Recenzenci

 

Spis treści

 

 

ARTYKUŁY

 

Joanna Roś, Recepcja twórczości Alberta Camusa w dziele Janusza St. Pasierba i Zdzisława Łączkowskiego. Przyczynek do badań   9

The reception of Albert Camus’ work in the literary output of Janusz Pasierb and Zdzisław Łączkowski. Preliminary findingsfor (Summary)   22

 

 

Kamil Hałambiec, Religious experience in the works of Jonathan Edwards   25

Doświadczenie religijne w pismach Jonathana Edwardsa (Streszczenie)   44

 

 

Michał Tatarczak, Czy problem demarkacji jest wciąż aktualny? Stanowisko Larry’ego Laudana, Massima Pigliucciego i Svena Ove Hanssona   47

Is the problem of demarcation is still valid? Larry Laudan’s, Massimo Pigliucci’s, and Sven Ove Hansson’s standpoints (Summary)   67

 

 

ks. Sławomir Podraza, Via negationis w poznaniu Boga na podstawie Super Boetium de Trinitate Św. Tomasza z Akwinu   69

Via negationis in the Cognition of God inThomas Aquinas' Super Boetium de Trinitate (Summary)   96

 

 

MISCELLANEA

Natalia Kunat, Rec.: Imelda Chłodna-Błach, Od paidéi do kulturywysokiej. Filozoficzno-antropologiczne podstawy sporu o kulturę, Lublin 2016, ss. 312   99

 

Ian G. Barbour, Sposoby określania relacji między nauką a religią. Część II (tłum. ks. Łukasz Polkowski)   105

 

 

NOTY O AUTORACH

 

 

______

 

Wszystkie teksty tutaj publikowane dostępne są bez subskrypcji i opłat.

Właścicielem praw majątkowych do zawartości rocznika "Scripta Philosophica" jest Wydawnictwo KUL.

 

 

 

 

Autor: Artur Przechowski
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2018, godz. 22:50 - Artur Przechowski