Tezy na egzamin licencjacki dla seminariów licencjackich prowadzonych przez pracowników Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego i Nauki Administracji:

 

 1. Akty stanu cywilnego
 2. Centralizacja i decentralizacja administracji publicznej
 3. Decyzja administracyjna
 4. Dostęp do informacji publicznej
 5. Dowody w postępowaniu administracyjnym
 6. Formy sprawowania władzy w samorządzie terytorialnym
 7. Koncentracja i dekoncentracja administracji publicznej
 8. Kontrola administracji publicznej
 9. Kontrola działalności gospodarczej
 10. Nabycie obywatelstwa polskiego
 11. Nadzór nad samorządem terytorialnym
 12. Odwołanie od decyzji administracyjnej
 13. Organy stanowiące i kontrolne jednostek samorządu terytorialnego
 14. Organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego
 15. Podział terytorialny
 16. Pojęcie administracji publicznej
 17. Pojęcie organu administracji publicznej
 18. Pojęcie prawa administracyjnego
 19. Pozycja prawna radnego
 20. Prawne formy działania administracji publicznej
 21. Prawo miejscowe
 22. Rada Ministrów
 23. Rządowa administracja w województwie
 24. Samorządowe kolegia odwoławcze
 25. Status prawny pracownika samorządowego
 26. Stwierdzenie nieważności decyzji
 27. Wady oświadczenia woli
 28. Zasady postępowania administracyjnego
 29. Zmiana imienia i nazwiska
 30. Źródła prawa administracyjnego

 

Spośród tych tez, w trakcie egzaminu dyplomowego, dyplomant wylosuje dwie, natomiast trzecie pytanie zadaje recenzent (pytanie do pracy).

Autor: Jan Izdebski
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2019, godz. 12:25 - Jan Izdebski