Tezy egzaminacyjne na egzamin magisterski dla seminariów magisterskich prowadzonych przez pracowników Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego i Nauki Administracji.

 

 1. Pojęcie prawa administracyjnego
 2. Systematyka prawa administracyjnego
 3. Pojęcie administracji publicznej
 4. Pojęcie organu administracji publicznej
 5. Zasady prawa administracyjnego
 6. Kontrola administracji publicznej
 7. Prawne formy działania administracji publicznej
 8. Pojęcie podziału terytorialnego
 9. Pojęcie samorządu terytorialnego
 10. Organy samorządu gminnego
 11. Organy samorządu powiatowego
 12. Organy samorządu województwa
 13. Pozycja ustrojowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 14. Pozycja ustrojowa Rady Ministrów
 15. Administracja rządowa w województwie
 16. Pojecie zakładu publicznego
 17. Rodzaje zakładów publicznych
 18. Zasady ogólne postępowania administracyjnego
 19. Zasada dwuinstancyjności
 20. Decyzja administracyjna
 21. Instytucja odwołania
 22. Podmioty w postępowaniu sądowo-administracyjnym
 23. Skarga do sądu administracyjnego
 24. Skarga kasacyjna
 25. Pojęcie prawa urzędniczego
 26. Zakres materialnego prawa administracyjnego
 27. Status prawny jednostki
 28. Instytucja wywłaszczenia nieruchomości
 29. Pojęcie zarządzania publicznego
 30. Pojęcie organizacji z punktu widzenia nauk o zarządzaniu

 

Spośród tych tez, w trakcie egzaminu dyplomowego, dyplomant wylosuje dwie, natomiast trzecie pytanie zadaje recenzent (pytanie do pracy).

Autor: Jan Izdebski
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2019, godz. 12:31 - Jan Izdebski