Tezy na egzamin z dyscypliny podstawowej:

 

Dr hab. Jan Izdebski prof. KUL

 

1. Podmioty administracji publicznej

2. Metody badawcze nauki prawa administracyjnego

3. Rodzaje podziałów terytorialnych

4. Prawne formy działania administracji publicznej

5. Zakłady publiczne

 

Dr hab. Wojciech Wytrążek

  1. Środki nadzoru nad samorządem terytorialnym

  2. Instytucje kultury i instytucje artystyczne

  3. Działalność gospodarcza organizacji pożytku publicznego

  4. Reglamentacja działalności gospodarczej

  5. Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego

Dr hab. Magdalena Kisała

 

1. Terenowa administracja rządowa 

2. Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego

3. Źródła prawa administracyjnego

4. Pracownicy samorządowi

5. Stosunek administracyjnoprawny

Autor: Jan Izdebski
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2020, godz. 09:48 - Magdalena Kisała