Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego i Nauki Administracji powstała z dniem 1 października 2019 r.

Jej pierwszym kierownikiem został dr hab. Jan Mariusz Izdebski prof. KUL. Pracownikami Katedry są:

 

prof. zw. dr hab. Stanisław Wrzosek

prof. zw. dr hab. Magdalena Pyter 

dr hab. Magdalena Kisała

dr hab. Marcin Szewczak prof. KUL

dr hab. Wojciech Wytrążek

dr Maciej Gapski - sekretarz

mgr Adrian Badzio - doktorant

 

Zajęcia pracowników Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego i Nauki Administracji odbywają się stacjonarnie oraz zdalnie za pośrednictwem platformy MS Teams oraz Moodle.

 

 

Badania naukowe:

Aktualny zakres badań pracowników Katedry obejmuje zagadnienie struktur administracji publicznej. Badania z zakresu struktur administracji publicznej i samorządu terytorialnego są ukierunkowane na analizę ustroju administracji publicznej pod kątem sprawności i efektywności w realizacji zadań publicznych oraz wpływu rodzaju struktur organizacyjnych na stopień realizacji zadań. Celem badań jest weryfikacja obowiązujących regulacji prawa administracyjnego kształtujących struktury administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem struktur samorządu terytorialnego z podstawowymi konstrukcjami teoretycznymi nauki prawa administracyjnego.

 

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2024, godz. 09:18 - Jan Izdebski