Uchwała Senatu

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
z dnia 23 lutego 2017 r.
w sprawie odnowienia doktoratu
prof. dr. hab. Jerzego Gałkowskiego
(761/III/2)

 

Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, na podstawie § 10 ust. 1 Statutu KUL, na wniosek Rady Wydziału Filozo­fii z dnia 16 listopada 2016 r., wyraża zgodę na uroczyste odnowienie w roku 2017 doktoratu prof. dr. hab. Jerzego Gałkowskiego, w związ­ku z uzyskaniem stopnia naukowego doktora na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL w roku 1967.

 

Jednocześnie Senat przyjmuje do wiadomości, że Rada Wydziału Filozofii o przygotowanie recenzji poprosiła ks. dr. hab. Alfreda Wierz­bickiego, prof. KUL, a o wygłoszenie laudacji prof. dr. hab. Andrzeja Norasa.

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 12.06.2017, godz. 20:46 - Andrzej Zykubek