Kościół o nowych areopagach

The Church about new Areopaguses

 

Osoba, rodzina, zdrowie a media

The person, health and media

 

Stanisław Janiga, Mirosław Chmielewski

Rekolekcje szkolne w polskiej praktyce katechetycznej

School retreats in Polish catechetical practice

 

Artur Mezglewski

Podstawy prawne rekolekcji szkolnych w polskim systemie oświaty

Legal basis for school retreats in the Polish educational system

 

Magdalena Stach-Hejosz

Rekolekcje szkolne w planie organizacji pracy szkoły

School retreats in the school organization plan

 

Waldemar Janiga

Rekolekcje szkolne a program katechezy

The school religious retreats and the catechetical curriculum

 

Kultura, język a media

The culture, language and media

 

Witold Kawecki

Visual Speech - Visualising the Evangelical Message

 

Grzegorz Jerzy Zakrzewski

Blaski i cienie „popteologii” Szymona Hołowni

Lights and shadows of „poptheology” of Szymon Hołownia

 

„Ewangelizacja w globalnym świecie mediów” (dyskusja panelowa)

„Evangelization in the global world of the media” (the panel debate)

 

Małgorzata Grzenia, Mirosław Chmielewski

Rekolekcje naszych marzeń

Retreats the Way I would like them to be

 

Recenzje - Sprawozdania

 

Paweł Mąkosa

Cyfrowa przyszłość. Edukacja medialna i informacyjna w Polsce – raport otwarcia

Digital future. Media education and information in Poland - opening report

 

Paweł Mąkosa

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

Media and Information Literacy. Curriculum for Teachers

 

Michał Wyrostkiewicz

Capire i new media

Understanding the New Media

 

Michał Wyrostkiewicz

Infoetyka na IX Lubelskim Festiwalu Nauki

Info-ethics at IX Lublin Science Festival

 

Noty o autorach

Autor: Jarosław Woźniak
Ostatnia aktualizacja: 08.12.2016, godz. 13:37 - Jarosław Woźniak