Kościół i media społecznościowe

The Church and social media

 

Abp Wacław Depo

Przesłanie Przewodniczącego Rady ds. Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski, Częstochowa, 24 stycznia 2015 r.

 

Osoba, rodzina, zdrowie a media

The person, health and media

 

Krzysztof Marcyński SAC

Teleewangelia. Nowy paradygmat komunikacji religijnej

Telegospel. The new paradigm of religious communication

 

Piotr Prusinowski

Wizja przyszłości w Pikniku na skraju drogi Arkadija i Borysa Strugackich oraz Stalkerze Andrieja Tarkowskiego

Vision of the Future in Arkady and Boris Strugatsky’s Roadside Picnic and Andrei Tarkovsky’s Stalker

 

Magdalena Cyndecka, Ewa Guzowska

Zastosowanie metod (audio) wizualnych w edukacji

The use of (audio)visual methods in education

 

Andrzej Adamski, Kamila Kwasik

Social networking as a tool for building the image and popularity of sportsmen. Case study: members of the polish men's volleyball national team

 

Aleksandra Gralczyk, Krzysztof Marcyński SAC, Małgorzata Laskowska

Wizerunek papieża Franciszka na Facebooku

The image of pope Francis on Facebook

 

Kultura, język a media

The culture, language and media

 

Marian Zając

Możliwość wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji religijnej

The possibility to use information and communication technologies (ICT) in religious education

 

Joanna Szegda

Obraz polskiej kultury narodowej w mediach obywatelskich

The picture of national polish culture in citizen media

 

Kamila Kowalczyk

Suma wszystkich schematów. Gra z tradycją kultury masowej w serialu Penny Dreadful

The sum of all patterns. Playing with the tradition of popular culture in the TV series Penny Dreadful

 

Andrzej Kiciński

Edukacja medialna na Wydziale Teologii KUL

Media Education at the Faculty of Theology at KUL

 

Dariusz Sonak

Komunikacja społeczna i jej rola w Kościele w orędziach Pawła VI na Światowe Dni Środków Społecznego Przekazu

Social communication and its role in the Church in Paul VI’s World Communication Day addresses

 

Paweł Bednarz

Dziennikarz w państwie autorytarnym i totalitarnym. Prasa w Polsce i w Niemczech w czasie dwudziestolecia międzywojennego

The journalist in the authoritarian and totalitarian country. The press in Poland and Germany in the interwar period

 

Recenzje – Sprawozdania

Reviews - reports

 

Michał Klementowicz

Creative Paths to Television Journalism. Jacek Dąbała

Peter Lang Edition Frankfurt am Main 2015 pp. 184.

 

Małgorzata Godzisz

Sympozjum Środowiskowe − 50 lat Światowych Dni Środków Społecznego Przekazu. Idea i podstawowe myśli, Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej w Jarosławiu, 16-17 października 2015 roku

The Environmental Symposium, 50 years of the World Day of Social Communications. Idea and basic thoughts, Center of Culture and Christian Formation in Jaroslaw, 16-17 October 2015

 

Agnieszka Szajda

Edukacja medialna kapłanów archidiecezji przemyskiej w ramach formacji stałej. Projekt Katedry Współczesnych Form Przekazu Wiary Wydziału Teologii KUL z archidiecezją przemyską styczeń-kwiecień 2015 roku

Media education for priests in the Archdiocese of Przemyśl as part of permanent priestly formation. A project of the Chair of Modern Forms of Faith Transmission at the Faculty of Theology of the Catholic University of Lublin and the Archdiocese of Przemyśl January-April 2015

 

Dariusz Sonak

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sacrum w mediach. Komunikacja – Prowokacja – Profanacja, Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego, 11 maja 2015 roku

A Nationwide Polish Scholarly Conference The Sacred in the Media. Communication – Provocation – Sacrilege, The Faculty of Theology in the University of Warmia and Mazury in Olsztyn, 11 May 2015

 

Noty o autorach

A note about the autors

 

Wytyczne do publikacji

Autor: Jarosław Woźniak
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2016, godz. 00:58 - Jarosław Woźniak