Kościół o nowych areopagach
The Church about new Areopaguses

 

Osoba, rodzina, zdrowie a media
The person, health and media

 

Leszek Stojanowski-Han, Zbyszko Stojanowski-Han
Media w służbie człowiekowi według nauczania Kościoła
The media in the service of man according to the teaching of the Catholic Church

 

Natalia Walter
Obraz rodzicielstwa w polskim internecie, czyli co czytają i o czym dyskutują współczesne matki
The picture of parenting in Polish Internet – what contemporary mothers read and talk about

 

Robert Lis
Symptomy uzależnienia studentów od Internetu a poziom ich kompetencji informatycznych
Symptoms of addictions from internet of students and level of their information competence

 

Justyna Zakrzewska
Manipulacyjne mechanizmy współczesnej reklamy
Manipulation mechanisms of modern advertising

 

Wojciech Wciseł
Presentation of charity organizations and voluntary service in the local press, with the example of Volunteer Center (Centrum Wolontariatu) and Youth Ministry Center (Centrum Duszpasterstwa Młodzieży) in Lublin

 

Kultura, język a media
The culture, language and media

 

Dorota Narewska
Natura informacji a zasada inicjacji w informacji i pedagogii wiary według wizji dziennikarstwa Karola Wojtyły w okresie krakowskim
The nature of information but the principle of the initiation in information and pedagogy of faith according to the vision of Karol Wojtyla’s journalism in the cracow period

 

Maciej Szczepaniak
Jana Pawła II prośba o przebaczenie i jej recepcja w prasie światowej
John Paul II’s request for forgiveness and its reception in the international press

 

Andrzej Adamski
Ksiądz profesor Antoni Lewek (1940-2010) i jego zasługi dla edukacji medialnej
Reverend Professor Anthony Lewek (1940-2010) and his contribution to media education

 

Terézia Rončáková
40 Years After the Birth of Religious Samizdat in Slovakia Characteristics of the Slovak Samizdat

and its Impact

 

Agnieszka Roguska
Przegląd badań odnośnie mediów lokalnych – wybrane zagadnienia
The review of investigations regarding the local media - the chosen questions

 

Tadeusz Zasępa, Peter Olekšák, Jarosław Woźniak
Die ethik und die ethische kultur in der gestaltung der wirtschaft
The ethics and the ethical culture in the design the economic

 

Recenzje - Sprawozdania

 

Mirosław Chmielewski
Kultura wizualna – teologia wizualna
Visual culture – visual theology

 

Noty o autorach

Autor: Jarosław Woźniak
Ostatnia aktualizacja: 16.01.2013, godz. 21:15 - Jarosław Woźniak