Kościół i media społecznościowe

The Church and social media

 

Papież Franciszek

Fragment Orędzia Ojca Świętego Franciszka na 49. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, Watykan, 23 stycznia 2015 r.

 

Osoba, rodzina, zdrowie a media

The person, health and media

 

Jarosław P. Woźniak

Zagubieni, łatwowierni, naiwni. Księża i media

The lost, credulous, naive. Priests and the media

 

Michał Wyrostkiewicz

Infokomponent – nowość w badaniach nad środowiskiem naturalnym osoby ludzkiej

Info-component - an innovation in a research on a natural environment of a human being

 

Anna Terpin

Przestępstwa kościelne popełniane w przestrzeni medialnej

The canon offences committed in media

 

Maria Aleksandra Wielgosz

Prawo stosowania środków społecznego przekazu przez Nauczycielski Urząd Kościoła w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku

Using the means of social communication by the Magisterium of the Church according to the 1983 Code of Canon Law

 

Ewa Łaskarzewska

Blog katolika jako miejsce dawania świadectwa wiary i dialogu ze światem na przykładzie blogu „Halo Ziemia” Konrada Kruczkowskiego

Catholic blog as a place to bear witness of faith and dialogue with the world the example of the blog „Halo Ziemia” Konrada Kruczkowskiego

 

Paulina Olechowska

Prasa szkolna w procesie edukacji regionalnej i międzykulturowej obszaru pogranicza (studium przypadków województwa zachodniopomorskiego)

School press in the process of regional and intercultural education in the border areas (case study of West Pomeranian region)

 

Kultura, język a media

The culture, language and media

 

Krzysztof Mikołajczuk

Zapomniany przez współczesnych Edykt - który kiedyś poruszył świat

An Edict forgotten by contemporary people – the one that once moved the world

 

 

Paweł Kucia

Obraz Święta Niepodległości. Analiza dyskursu prasowego „Polityki” i „Przewodnika Katolickiego” w latach 2011 – 2014

The image of the National Independence Day. An analysis of the media discourse of “Polityka” and “Przewodnik Katolicki” in the years 2011 – 2014

 

Zbigniew Barciński

Tematyczny numer „Tygodnika Powszechnego”jako źródło informacji o gender

The thematic issue of “Tygodnik Powszechny” as a source of information on gender

 

Joanna Sosnowska

Aktorstwo jako element pracy dziennikarza telewizyjnego

The acting as the element of the work of a television journalist

 

Recenzje – Sprawozdania

Reviews - reports

 

Andrzej Kiciński

Od katechizmu do Twittera. Michel Remery. Tweetując z Bogiem 1: #Wielki Wybuch, Biblia, wyprawy krzyżowe, czyścieć...Tweetując z Bogiem 2: #Modlitwa, seks, kariera, grzech śmiertelny... Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2014, ss. 224 i ss. 224 + aplikacja #TwGOD

From Catechism to Twitter. M. Remery. Tweeting with GOD 1: #Big Bang, Bible, Crusades, purgatory…Tweeting with GOD 2: #Prayer, sex, career, sin…Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2014, p. 224 i p. 224 + application #TwGOD

 

Paweł Mąkosa

Józef Kloch, Kościół w Polsce wobec Web 2.0, Wydawnictwo Jedność: Kielce 2013, ss. 334

Józef Kloch, Church in Poland towards Web 2.0, Published by: Jedność, Kielce 2013, p. 334

 

Michał Wyrostkiewicz, Dagmara Kottke

Grzegorz Umiński, Katolickie rozgłośnie radiowe w Polsce w służbie ewangelizacji na przykładzie Radia Rodzina we Wrocławiu, wydawca Michał Wyrostkiewicz, Lublin 2014, ebook, 978-83-939028-2-8

Grzegorz Umiński, Catholic radio stations in Poland in service of the evangelization on example of “Radio Rodzina” in Wroclaw, publisher Michał Wyrostkiewicz, Lublin 2013, ebook, 978-83-939028-2-8

 

Mirosław Chmielewski CSsR

Jarosław Woźniak, Rozwój mediów w przekazie wiary w archidiecezji lubelskiej po roku 1989, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2015 ss. 250

Jarosław Woźniak, Development of the media at the service of faith transmittance in the Archdiocese of Lublin after 1989, Published by: Gaudium, Lublin 2015 pp. 250

 

Michał Wyrostkiewicz

Infoasceza - nowość w podejściu do mediów, informacji i komunikacji

Infoascetics – the New Approach to Media, information and Communication

 

Barbara Mróz, Wiesław Saniewski

„ Pozwól mi na pół godziny spokoju. Chcę być sam” – rozmowa o poczuciu wolności aktorów “Let me have half an hour of peace and quiet. I want to be alone” – talk about the sense of freedom of actors

 

Noty o autorach

A note about the authors

 

Wytyczne do publikacji

 

Spis_treści

Autor: Jarosław Woźniak
Ostatnia aktualizacja: 04.11.2015, godz. 22:43 - Jarosław Woźniak