Lublin, Czerwiec (1) 2017

 

Kościół i komunikacja
The Church and communication

 

Papież Franciszek
Fragment Orędzia Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień
Środków Społecznego Przekazu, Watykan, 24 stycznia 2017 r.

 

Osoba, rodzina, zdrowie a media
The person, health and media

 

Piotr Drzewiecki
Teologia społeczności sieciowych. Próba konceptualizacji
Theology of network communities. An attempt of conceptualization

 

Kinga Jarmołowicz
Wykorzystanie mediów w procesach partycypacyjnych
The use of the media in participatory processes

 

Mateusz Domagała
Wizerunek kształtowany przez premierów rozpoczynający
kadencje Sejmu PRL i RP w latach 1989-2015. Studium na bazie
wybranych expose
Image created by the prime ministers beginning the term of office
in1989-2015. Study based on chosen exposés

 

Kultura, język a media
The culture, language and media

 

Damian Belina
Współczesny wizerunek Marcina Lutra w świetle wybranych
filmów fabularnych
Martin Luther’s modern image in the light of the selected narrative films

 

Maria Piwińska
Les sources du comique dans « Intouchables » d’Eric Toledano
et Oliver Nakache
Źródła komizmu w „Nietykalnych” Erica Toledano i Olivera Nakache’a

 

Mateusz Podlecki
„Słyszeć to znaczy wyobrazić sobie resztę”. O miejscu
reportażu radiowego we współczesnej kulturze audiowizualnej
i edukacji medialnej
„To hear means to imagine the rest”. Radio reportage in contemporary
audiovisual culture and media literacy

 

Michał Wyrostkiewicz
Od cytatu do plagiatu – eksploracje infoetyczne (cz. 2)
From the citation to the plagiarism – infoethical explorations (vol.2)

 

Noty o autorach
A note about the authors

 

Wytyczne do publikacji

Autor: Jarosław Woźniak
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2018, godz. 15:38 - Jarosław Woźniak