Kościół o nowych areopagach
The Church about new Areopaguses
 
Osoba, rodzina, zdrowie a media
The person, health and media
 
Kazimierz Franczak, Klaudia Korzeniecka, Monika Szpringer
Przymus używania Internetu – próba pomiaru. Raport z badań
The compulsion of using the Internet and attempts to measure it. The research report

 

Jerzy Smoleń, Monika Szpringer, Wanda Wawro
Psycho-społeczne aspekty oddziaływania mediów masowych
The media interactions and their psycho-social aspects

 

Bogusław Skowronek
Aksjologia w komunikacji filmowej – perspektywa widza
Axiology in film communication – prospect spectator

 

Joanna Sosnowska
Osoba we współczesnym polskim filmie dokumentalnym
The person in the contemporary polish documentary film

 

Wojciech Wciseł
Wolontariat w mediach jako przykład odpowiedzialnych mediów
Presentation of charity in the media as an example of media responsibility
 
Kultura, język a media
The culture, language and media

Piotr Drzewiecki
Edukacja medialna w Polsce w latach 2008 – 2011. Najważniejsze inicjatywy, główne problemy, perspektywa rozwoju
Mediumistic education in Poland in years 2008 – 2011. Most important initiatives, main problems, prospect of evolution

 

Dorota Narewska
Karola Wojtyły wizja dziennikarstwa (1949-1978). Część II
Carol Wojtyla’s vision of journalism (1949-1978). Part II

 

Tadeusz Zasępa, Jarosław Woźniak
Komunikacia Jana Pavla II s človekom i so svetom
The communication John Paul II with the man and the world

 

Agnieszka Jęczeń
Profanacja wartości religijnych we współczesnych mediach
Profanation of religious values in contemporary media

 

Andrzej Adamski

Tysiąc kłamstw na tysiąclecie. „Trybuna Ludu” o Kościele w latach 1965-1966

Thousand lie on millennium. „Trybuna Ludu” about church in years 1965-1966

 

Ewa Łaskarzewska
Blog jako nowe wyzwanie dla edukacji medialnej. Blogi kapłanów i zakonników
Blog as a new challenge for media education. Blogging priests and monks

 

Józef Stala
Die Religionserziehung in der Familie im Kontext der Gegebenheiten in Polen
Polish context of religious education in the family

 

František Dlugoš, Ondrej Štefaňak
The Sanctuary of Levoča at Annual Conferences of The European Marian
Network in 2006 – 2010
 
Recenzje - Sprawozdania
Reviews - Reports
 
Małgorzata Nowak
Maria Wojtak, Głosy z teraźniejszości. O języku współczesnej polskiej prasy
Maria Wojtak, Voices of today. On the language of the contemporary Polish press
 
Noty o autorach
Notes about the authors

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 09.02.2012, godz. 14:30 - Jarosław Woźniak