Kościół o nowych areopagach
The Church about new Areopaguses

Osoba, rodzina, zdrowie a media
The person, health and media

Michał Drożdż
Jan Paweł II – oblicza dobrego człowieka z perspektywy mediów
John Paul II – the faces of good man from the media point of view

 

Michał Drożdż
W trosce o rodzinę w mediach
The family care in media

 

Dariusz Hryciuk
Sposoby prezentacji sekty na przykładzie wybranych filmów
The presentation of sects in selected films

Kultura, język a media
The culture, language and media

Tadeusz Zasępa, Jarosław Woźniak
Nové technológie a nové vzťahy v Digital Nation - podpora kultúry, úcty, dialógu a priateľstva
New Technologies and new relations in „Digital Nation“ – the support of culture, esteem, dialog and friendship

 

Piotr Drzewiecki
Christian discernment. Rozeznawanie duchowe jako metoda chrześcijańskiej interpretacji tekstów kultury medialnej
Christian discernment. The spiritual disernment as the way of Christian interpretation of the cultural texts

 

Dorota Narewska
Wojtyła - dziennikarz i współredaktor
Wojtyla – the journalist and coeditor

 

Tomasz Kornecki
Prawne i etyczne aspekty działalności dziennikarzy w świetle prawa prasowego i nauczania Jana Pawła II
The legal and ethical aspects of journalists activity in the light of the print law and John Paul II teaching

 

Jerzy Smoleń
Środki społecznego przekazu a odpowiedzialność nadawcy
The media and responsability of program delivers

 

Piotr Drzewiecki
Inicjatywa polskiego systemu klasyfikacji przekazów audiowizualnych
The initiative of Polish system for the classification of audiovisual programs

 

Michał Wyrostkiewicz

Piractwo komputerowe – problem nie tylko prawny
The hackery – not only legal problem

 

Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn, Beata Burkat
Mechanizmy wartościowania w felietonach Jana Ciski
The valuation machanismus in Jan Cisk's feuilletons

Recenzje - Sprawozdania
Reviews - Reports


Jerzy Smoleń
Seminarium Instytutu Dziennikarstwa UW i Polskiego Stowarzyszenia PR „Public Relations w życiu publicznym”
The Seminar of the Warsaw University Institute of Journalism and of the Polish PR Association: „Public Relations in the Public Life”

Noty o autorach

Notes about the authors

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2016, godz. 10:03 - Ewa Zięba