Lublin, Grudzień (2) 2017

 

Kościół i komunikacja
The Church and communication

 

Abp Wacław Depo
Słowo abp. Wacława Depo przewodniczącego Rady
ds. Środków Społecznego Przekazu KEP na 51. Dzień Środków
Społecznego Przekazu, obchodzony w Polsce 17 września 2017 r.

 

Osoba, rodzina, zdrowie a media
The person, health and media

 

Mirosław Chmielewski CSsR
Formy edukacji regionalnej w wybranych odcinkach
telewizyjnego programu „Ziarno” w latach 2014–2016
Forms of Regional Education in Selected Episodes of the Ziarno
TV Programme Broadcast in the Years 2014–201621

 

Mateusz Kofin
Manipulacje wypowiedzią papieża Franciszka ws. „antykoncepcji”
w kontekście podróży apostolskiej do Meksyku i wirusa ZIKV
Manipulation of Pope Francis’ statement on “contraception”
in the context of the apostolic journey to Mexico and the ZIKV virus

 

Andrzej Makowski CSsR
Wykorzystanie technologii audiowizualnych
w przepowiadaniu słowa Bożego
The use of audiovisual technologies in the preaching of the word of God

 

Grzegorz Umiński
Polskie media publiczne a bezpieczeństwo w państwie
The polish public media and the state security

 

Kultura, język a media
The culture, language and media

 

Dorota Kulczycka
Sacrum i antysacrum w Inwazji barbarzyńców (2003) Denysa
Arcanda. W 50-lecie europejskiej i amerykańskiej rewolucji kulturalnej
Sacrum and anti-sacrum in The Barbarian Invasions (2003) of Denys Arcand.
On the occasion of the semicentenary of the European and American
cultural revolution

 

Hanna Kamińska
Język filmu a artefakty i budowle archeologiczne
Movies language a artifacts and archaeological buildings

 

Mateusz Podlecki
Fake news jako zjawisko (nie tylko) medialne (część 1)
Fake news as (not only) media phenomenon (part 1)

 

Michał Wyrostkiewicz
Od cytatu do plagiatu – eksploracje infoetyczne (część 3)
From the citation to the plagiarism – infoethical explorations (part 3)

 

Noty o autorach
A note about the authors


Wytyczne do publikacji

Autor: Jarosław Woźniak
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2018, godz. 13:32 - Jarosław Woźniak