Kościół o nowych areopagach
The Church about new Areopaguses
 
Osoba, rodzina, zdrowie a media
The person, health and media
 
Jarosław Jęczeń
Człowiek we współczesnym mediapolis
The man of the mediapolis

 

Tadeusz Zasępa, Jarosław Woźniak
Spolupraca moralnych teologov a medialnych odbornikov ako zaklad
kresťanskej demokracie
Cooperation the moral theologians and specialists of media
as the basic Christian democracy

 

Piotr Drzewiecki
Edukacja medialna w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego
Media education curriculum contained in the new curriculum of
general education

 

Monika Szpringer, Wanda Wawro, Zbigniew Formella, Grażyna Czerwiak
Przemoc rówieśnicza z udziałem mediów elektronicznych
Peer violence through electronic media
 
Kultura, język a media
The culture, language and media
 
Dorota Narewska
Karola Wojtyły wizja dziennikarstwa (1949-1978). Część I
Carol Wojtyla’s vision of journalism (1949-1978). Part I

 

Andrzej Adamski

Bł. ks. Ignacy Kłopotowski (1866-1931) – wychowawca świadomych,
krytycznych i aktywnych odbiorców środków przekazu
Bl. Fr. Klopotowski Ignatius (1866-1931) as an educator of well-educated,
critical and active users of the mass media

 

Maciej Szczepaniak
Komunikacja cierpienia. Włoska prasa o ostatnim publicznym wystąpieniu
Jana Pawła II
Communication of suffering. The last public speech of John Paul II
in Italian press

 

Wojciech Wciseł
Wolontariat i akcje charytatywne w tygodnikach katolickich archidiecezji
lubelskiej
Voluntary services and charity actions in Catholic weekly magazines
of the Lublin archdiocese
 
Recenzje - Sprawozdania
Reviews - Reports
 
Paweł Mąkosa
Ks. Jarosław P. Woźniak.
Inscenizacje staropolskiego dramatu religijnego. Recenzja
Presentations of ancient Polish religious drama. Review
 
Noty o autorach
Notes about the authors

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 09.02.2012, godz. 14:34 - Jarosław Woźniak