Kościół i media społecznościowe

The Church and social media

 

Osoba, rodzina, zdrowie a media

The person, health and media

 

Mariusz Krawiec SSP

Środki społecznego przekazu jako narzędzie ewangelizacji w ujęciu bł. Jakuba Alberionego

(1884-1971)

Evangelizing through the Means of Social Communication according to blessed James Alberione (1884-1971)

 

Paweł Mąkosa

Advantages and disadvantages of digital education

 

Katarzyna Golonka

Facebook: reality or fiction?

 

Wojciech Wciseł

Kampania społeczna „Bo byłem przybyszem...” jako przykład skuteczności wielomedialnego przekazu dotyczącego integracji cudzoziemców w Polsce

“Bo byłem przybyszem...” (“Because I was a stranger... ”) social campaign as an example of the efficiency of the multimedia coverage concerning integration of foreigners in Poland

 

Kultura, język a media

The culture, language and media

 

Joanna Szegda

Media obywatelskie narzędziem przekazywania i utrwalania kultury narodowej

Citizen media as a tool of broadcasting and preserving national culture

 

Marcin Dolak, Michał Klementowicz

Funkcjonowanie języka religijnego na przykładzie dziennika Rzeczpospolita

Functioning of religious language using the example of Reczpospolita daily newspaper

 

Olga Kurek, Hubert Ochmański

Zmiana wizerunku i postrzegania organizacji w opinii użytkowników sieci

Internet users opinion about company’s image building processes

 

Agata Dziekan-Łanucha

Próby naprawy systemu opłat abonamentowych na rzecz mediów publicznych w Polsce

Attempts of the reform of the license fee system in aid of the public media in Poland

 

Tadeusz Zasępa, Peter Olekšák

Building Areas of Peace with media and ethics in the Process of Globalisation

 

Recenzje – Sprawozdania

 

Miłosz Wawrzyniec Romaniuk

Małgorzata Skibińska – Umiejętności informacyjne gimnazjalistów wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012

Information skills of gymnasium students. Published by: Adam Marszałek, Toruń 2012

 

Grzegorz Umiński

„Integracja w globalnej wiosce” - Media o cudzoziemcach w Polscei Unii Europejskiej. Red. nauk.

W. Wciseł, M. Wyrostkiewicz. Stowarzyszenie Solidarności Globalnej. Lublin 2013 s. 272.

„Integration in the global village” – Media about foreigners in Poland and European Union. Edited by W. Wciseł, M. Wyrostkiewicz. Published by: Stowarzyszenie Solidarności Globalnej. Lublin 2013 p. 272

 

Mirosław Chmielewski CSsR

P. Drzewiecki. Edukacja medialna a nauczanie religii w szkole. Dom Wydawniczy Elipsa: Warszawa 2013 ss. 265.

P. Drzewiecki. Media education in teaching of catholic religion in polish school. Published by: Dom Wydawniczy Elipsa: Warszawa 2013 pp.265

 

noty o autorach

 

wytyczne do publikacji

Autor: Jarosław Woźniak
Ostatnia aktualizacja: 20.01.2014, godz. 15:30 - Jarosław Woźniak