bem_1_2019

Lublin, Marzec (1) 2019

 

Kościół i komunikacja

The Church and communication

 

Papież Franciszek

Fragmenty Orędzia Ojca Świętego Franciszka na 53. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, Watykan, 24 stycznia 2019 r.

 

Osoba, rodzina, zdrowie a media

The person, health and media

 

Mirosław Chmielewski CSsR

Edukacja medialna – rola w Kościele i kierunki rozwoju

Media literacy – the role in the Church and the trends of development

 

Małgorzata Kliczka-Bielenda

Wizerunek przestępcy przestępstw kościelnych w mass mediach

The image of criminal church crimes in mass media

 

Kinga Cichawa

Znaczenie procesowe dowodu pochodzącego ze środków społecznego przekazu w prawie kanonicznym

Process significance evidence of the means of social communication in Canon Law

 

Katarzyna Bojczuk

Edukacja Medialna – potrzeba kształcenia specjalistów na KUL

Media Education – need of teaching specialists on KUL

 

Kultura, język a media

The culture, language and media

 

Rafał Kusiak

Sieć społecznościowa szansą i zagrożeniem dla rozwoju duchowego człowieka?

Social network as an opportunity and a threat to spiritual development of a human being?

 

Roman Kocurowski

Teologia i celebracja obrzędu zaręczyn w Kościele greckokatolickim obrządku bizantyjskiego

Theology and celebration of the rite of engagement in the Greek Catholic Church of the Byzantine Ritual

 

Andrzej Makowski CSsR

Modele ewangelizacyjne offline w świecie online

Offline evangelization models in the online world

 

Jolanta Niewińska

"Gwiezdne wojny" - efekt bumerangowy

„Star Wars” - boomerang effect

 

Jolanta Niewińska

Byle tylko chcieli czytać? Dobra książka dla młodzieży

They should just read? A good book for youth

 

Noty o autorach

A note about the authors

 

Wytyczne do publikacji

Autor: Jarosław Woźniak
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2019, godz. 18:10 - Jarosław Woźniak