bem_2_2018

 

Lublin, Grudzień (2) 2018

 

Kościół i komunikacja

The Church and communication

 

Przesłanie abpa Wacława Depo przewodniczącego Rady ds. Środków Społecznego Przekazu KEP na Dzień modlitw w intencji ludzi służących w środkach społecznego przekazu, 16 września 2018 r.

 

Osoba, rodzina, zdrowie a media

The person, health and media

 

Aleksandra Gralczyk

The role of radio in pre-school education

 

Rafał Kusiak

Wizerunek rodziny we współczesnym przekazie muzyki hip-hopowej

The image of a family in contemporary hip-hop music

 

Paweł Siedlanowski

Homo crudelis? Patostream – kolejna patologia w sieci

Homo crudelis? Another pathology in the network

 

Kultura, język a media

The culture, language and media

 

Mateusz Kot

Fenomen radia w nauczaniu Kościoła o środkach społecznego przekazu od Piusa XI do Pawła VI

The phenomenon of radio in teaching the Church about the means of social communication from Pius XI to Paul VI

 

Justyna Szulich-Kałuża

Kreowanie wizerunku Kościoła katolickiego w dyskursie polskiej prasy

Creating the image of the catholic Church in the discourse of the polish press

 

Rafał Pastwa

Mediatyzacja instytucji kościoła i strategia personalizacji w kontekście zjawiska prywatyzacji wizerunku księdza na Facebooku

Mediatization of church and the strategy of personalization in context of priests’ image privatization on Facebook

 

Jolanta Niewińska

Potrzeba wpisania teologii katolickiej w życie ludzi i narodów według Zofii Kossak. Opracowanie źródłowe

The need for Catholic theology to be ingrained in people’s and nations’ lives according to Zofia Kossak. Source study

 

Marek Solniczek

Aplikacje mobilne pomocą w życiu religijnym

Mobile applications to help with religious life

 

Justyna Sobecka

Młody Technik” (1932-1939) jako przykład czasopisma edukacyjnego

„Młody Technik” as an example of an educational magazine

 

Noty o autorach

A note about the authors

 

Wytyczne do publikacji

 

 

 

 

Autor: Jarosław Woźniak
Ostatnia aktualizacja: 12.01.2019, godz. 17:49 - Jarosław Woźniak