Publikacje

 

2019

 • Jubileusz prof. Mariana Wnuka, "Przegląd Uniwersytecki" 21(2019), nr 4-5(180-181), s. 12. 

 • Filozofia nauki w ujęciu Philipa Kitchera, w: Metodologia nauk. Cz. II: Typy nauk, red. S. Janeczek, M. Walczak, A. Starościc [Seria: Dydaktyka Filozofii, red. S. Janeczek, t. 9], Lublin: Wydawnictwo KUL 2019, s. 351-382.
 • Przedmowa (z S. Janeczek, M. Walczak), w: Metodologia nauk. Cz. I: Czym jest nauka?, red. S. Janeczek, M. Walczak, A. Starościc [Seria: Dydaktyka Filozofii, red. S. Janeczek, t. 9], Lublin: Wydawnictwo KUL 2019, ISBN: 978-83-8061-711-7, ss. 710.
 • Metodologia nauk. Cz. I: Czym jest nauka?, red. S. Janeczek, M. Walczak, A. Starościc [Seria: Dydaktyka Filozofii, red. S. Janeczek, t. 9], Lublin: Wydawnictwo KUL 2019, ISBN: 978-83-8061-711-7, ss. 710.
 • Metodologia nauk. Cz. II: Typy nauk, red. S. Janeczek, M. Walczak, A. Starościc [Seria: Dydaktyka Filozofii, red. S. Janeczek, t. 9], Lublin: Wydawnictwo KUL 2019, ISBN: 978-83-8661-712-4, ss. 459.
 • Genius vitae. Księga pamiątkowa dedykowana Panu Profesorowi Marianowi Józefowi Wnukowi, red. S. Janeczek, Z. Wróblewski, A. Starościc, Lublin: Wydawnictwo KUL 2019, ISBN: 978-83-8061-705-6, ss. 358.

 

2018

 • Dydaktyka Filozofii, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, red. E. Gigilewicz i in., Lublin: Wydawnictwo KUL 2018, s. 186-187.
 • Hajduk Zygmunt, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, red. E. Gigilewicz i in., Lublin: Wydawnictwo KUL 2018, s. 307-308.
 • Roczniki Filozoficzne, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, red. E. Gigilewicz i in., Lublin: Wydawnictwo KUL 2018, s. 265-266.
 • Sekcja Filozoficzna Wykładowców Uczelni Katolickich przy KEP, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, red. E. Gigilewicz i in., Lublin: Wydawnictwo KUL 2018, s. 312-313.
 • Logika. Cz. I: Natura logiki, red. S. Janeczek, M. Tkaczyk, A. Starościc [Seria: Dydaktyka Filozofii, t. 8, red. S. Janeczek], Lublin: Wydawnictwo KUL 2018, ISBN 978-83-8061-597-7, ss. 398.
 • Logika. Cz. II: Kultura logiczna, red. S. Janeczek, M. Tkaczyk, A. Starościc [Seria: Dydaktyka Filozofii, t. 8, red. S. Janeczek], Lublin: Wydawnictwo KUL 2018, ISBN 978-83-8061-598-4, ss. 387.
 • Przedmowa (z S. Janeczek, M. Tkaczyk), w: Logika. Cz. I: Natura logiki, red. S. Janeczek, M. Tkaczyk, A. Starościc [Seria: Dydaktyka Filozofii, t. 8, red. S. Janeczek], Lublin: Wydawnictwo KUL 2018, s. 7-16.

 

2017

 • Filozofia otwarta na wiarę, „Przegląd Uniwersytecki” 29(2017), nr 6(170), s. 64-65.
 • Metafizyka. Cz. I: Koncepcje metafizyki, red. S. Janeczek, A. Starościc [Seria: Dydaktyka filozofii t. 6, red. S. Janeczek], Lublin: Wydawnictwo KUL 2017, ISBN 978-83-8061-360-7, ss. 501.
 • (wraz z S. Janeczek) Przedmowa, w: Metafizyka. Cz. I: Koncepcje metafizyki, red. S. Janeczek, A. Starościc [Seria: Dydaktyka filozofii t. 6, red. S. Janeczek], Lublin: Wydawnictwo KUL 2017, ISBN 978-83-8061-360-7, s. 7-27.
 • MetafizykaCz. II: Zarys teorii bytu, red. S. Janeczek, A. Starościc [Seria: Dydaktyka filozofii t. 6, red. S. Janeczek], Lublin: Wydawnictwo KUL 2017, ISBN 978-83-8061-361-4, ss. 423.
 • Filozofia Boga. Cz. I: Poszukiwanie Boga, red. S. Janeczek, A. Starościc [Seria: Dydaktyka filozofii t. 7, red. S. Janeczek], Lublin: Wydawnictwo KUL 2017, ISBN 978-83-8061-435-2, ss. 669.
 • (wraz z S. Janeczek) Przedmowa, w: Filozofia Boga. Cz. I: Poszukiwanie Boga, red. S. Janeczek, A. Starościc [Seria: Dydaktyka filozofii t. 7, red. S. Janeczek], Lublin: Wydawnictwo KUL 2017, ISBN 978-83-8061-435-2, s. 7-31.
 • Filozofia BogaCz. II: Odkrywanie Boga, red. S. Janeczek, A. Starościc [Seria: Dydaktyka filozofii t. 7, red. S. Janeczek], Lublin: Wydawnictwo KUL 2017, ISBN 978-83-8061-436-9, ss. 608.

 

2016

 • Etyka. Cz. I: Koncepcje etyki, red. S. Janeczek, A. Starościc [Seria: Dydaktyka filozofii t. 5, red. S. Janeczek], Lublin: Wydawnictwo KUL 2016, ISBN 978-83-8061-185-6, ss. 439.
 • (wraz z S. Janeczek) Przedmowa, w: Etyka. Cz. I: Koncepcje etyki, red. S. Janeczek, A. Starościc [Seria: Dydaktyka filozofii t. 5, red. S. Janeczek], Lublin: Wydawnictwo KUL 2016, ISBN 978-83-8061-185-6, s. 7-15.
 • Etyka. Cz. II: Filozoficzna etyka życia spełnionego, red. S. Janeczek, A. Starościc [Seria: Dydaktyka filozofii t. 5, red. S. Janeczek], Lublin: Wydawnictwo KUL 2016, ISBN 978-83-8061-186-3, ss. 633.

 

2015

 

 

2014

 

2013

 • Historia Filozofii w Polsce. VI Seminarium Historyków Filozofii Polskiej "Filozofia a religia. Inspiracje - krytyka" (KUL, Lublin, 23-24 IX 2013), „Ethos” 26(2013), nr 4(104), s. 337-344.
 • Seminarium Historyków Filozofii Polskiej, „Przegląd Uniwersytecki” 25(2013), nr 5-6(145-146), s. 37.
 • (tłumaczenie) Andrzej Ostaszewski, Towarzystwo Przyjaciół KUL w Wielkiej Brytanii, „Przegląd Uniwersytecki” 25(2013), nr 4(144), s. 12.
 • Filozofia przyrody, red. S. Janeczek, D. Dąbek, J. Herda, A. Starościc, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013, ss. 473 [Seria: Dydaktyka filozofii t. 3, red. S. Janeczek].
 • (wraz z S. Janeczek, D. Dąbek, J. Herda) Przedmowa, w: Filozofia przyrody, red. S. Janeczek, A. Starościc, D. Dąbek, J. Herda, Lublin 2013 („Dydaktyka filozofii” nr 3), s. 7-11.
 • Teleonomia, w: Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz i in., t. 19, Lublin 2013, k. 596-597.
 • Strzeszewski Wojciech Bolesław, w: Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz i in., t. 18, Lublin 2013, k. 315-316.

 

2012

 

2011

 

2010

 • Oersted Hans Christian, w: Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz i in., t. 14, Lublin 2010, k. 377.
 • Ohm Georg Simon, w: Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz i in., t. 14, Lublin 2010, k. 429.
 • Oppenheimer Jacob Robert, w: Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz i in., t. 14, Lublin 2010, k. 682-683.
 • Optyka, w: Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz i in., t. 14, Lublin 2010, k. 689-690.

 

Konferencje i wystąpienia

 

2017

 

2016

 • X Warsztaty Filozofii Przyrody, Kraków, Sekcja Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, 16-19 czerwca 2016 r.; referat: Philipa Kitchera koncepcja nauki „dobrze uporządkowanej"
 • Konferencja Sekcji Filozoficznej Wykładowców Uczelni Katolickich w Polsce "Kultura logiczna", KUL, 10.03.2016 r.; organizacja (z S. Janeczek)

 

2015

 

2014

 

2013

 

2012

 • XIII Ogólnopolskie Międzyuczelniane Seminarium Naukowe z cyklu Poznawanie Wszechświata pt. Początek jest wszędzie i nigdzie, Kazimierz Dolny, 9-10 czerwca 2012; referat: Czy każdy początek ma swój koniec? O ograniczeniach nauk przyrodniczych.

 

Wyjazdy naukowe

 

2015

 • University of Edinburgh, kwerenda biblioteczna, Edynburg 20 września - 4 października 2015 r.
 • Udział w programie TransFormation.doc organizowanym przez MNiSW (szkolenie dwutygodniowe, mające na celu wzmocnienie kompetencji z zakresu przedsiębiorczości, a także umiejętności miękkich niezbędnych do współpracy z gospodarką), Wageningen University, Holandia 23 sierpnia - 5 września 2015 r.

 

2014

 • British Library, kwerenda biblioteczna, Londyn 24 sierpnia - 19 września 2014 r.
 • Berkeley Library, Trinity College Dublin, kwerenda biblioteczna, Dublin 15-28 lipca 2014 r.

 

2013

 • British Library, kwerenda biblioteczna, Londyn 9-30 lipca 2013 r.

 

2012

 • University of Malta (Maltese L-Università ta’ Malta), Misda: wyjazd w celu szkoleniowym (STT) w ramach programu LLP-Erasmus w roku akademickim 2011/2012, 21-28 kwietnia 2012 r.

 

2011

 • stypendium Towarzystwa Przyjaciół KUL – Kwerenda biblioteczna, Londyn 31 lipca - 16 sierpnia 2011 r.

 

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 06.11.2019, godz. 10:57 - Anna Starościc