Książka: Antropologia

Dydaktyka filozofii. AntropologiaTom rozpoczyna serię wydawniczą poświęconą dydaktyce poszczególnych dyscyplin filozofii, ujmowanych w aspekcie ich związków ze światopoglądem chrześcijańskim. Nawiązuje do osiągnięć wydawniczych śp. ks. bpa Bogdana Bejzego, dostrzegającego potrzebę partnerskiego uwzględnienia w praktyce dydaktycznej uczelni katolickich wielowątkowości oraz zróżnicowania filozoficznego i ideowego współczesnej kultury.

 

Niniejszy tom jest rozbudowanym znacznie pokłosiem zebrania Sekcji Wykładowców Filozofii Uczelni Katolickich w Polsce 11 marca 2010 r. na KUL, na którym podjęto wątek nauczania antropologii filozoficznej w katolickich uczelniach wyższych. Choć zasadniczo jest adresowany do wykładowców filozofii w uczeniach katolickich, to jednak ze względu na dbałość o rzetelność w stawianiu maksymalistycznie pojętych problemów filozoficznych, a także na podobną wartość argumentacyjną, jest adresowany do wszystkich uczących antropologii filozoficznej, niezależnie od ich opcji światopoglądowej.

 

Zachowując dorobek tradycji tomistycznej, ubogaca ją o osiągnięcia innych nurtów, zwłaszcza personalizmu Karola Wojtyły. Narastająca presja tzw. trzeciej kultury, w której także uprawianie humanistyki dokonywać się ma w kontekście osiągnięć nauk matematyczno–przyrodniczych (science), nakazało przestawienie złożonej problematyki antropologii przyrodniczej. Ponieważ budzi ona spory stricte naukowe i ideowe, zdecydowano się na rzetelne przedstawienie całej złożoności tych dyskusji. W tym kontekście uwzględniono także dyskusję z dokonaniami wpływowego dzisiaj nurtu tzw. filozofii umysłu (philosophy of mind), stymulującej światopoglądowe rozstrzygnięcia w zakresie problematyki duszy ludzkiej w formie kwestii: umysł-ciało (mind-body). Niniejszy tom stanowi całostkę o charakterze monograficznym, choć nade wszystko użyteczną w aspekcie dydaktycznym, to jednak nie pozbawioną walorów stricte naukowych.

 

 

Spis treści

 

Bp Andrzej Dziuba (UKSW), Słowo przewodniczącego Rady Naukowej Episkopatu Polski

Ks. Stanisław Janeczek (KUL), Przedmowa

 

Antropologia filozoficzna

 

Ks. Stanisław Kowalczyk (KUL), Antropologia filozoficzna - koncepcja, metody, problematyka

Bp Ignacy Dec (PWT, Wrocław), Mieczysława Alberta Krąpca i Karola Wojtyły koncepcja antropologii filozoficznej

Ks. Andrzej Maryniarczyk (KUL), Arkadiusz Gudaniec (KUL), Mieczysława A. Krąpca koncepcja antropologii filozoficznej

Rocco Buttiglione (Uniwersytet św. Piusa V, Rzym), Kilka uwag o sposobie czytania „Osoby i czynu”

Stanisław Judycki (UG), Istnienie i natura duszy ludzkiej

 

Antropologia przyrodnicza

 

Ks. Jacek Tomczyk (UKSW), Antropogeneza w ujęciu antropologii przyrodniczej

Ks. Marek Słomka (KUL), Pochodzenie człowieka w perspektywie dialogu nauki i wiary - ewolucjonizm chrześcijański

Piotr Lenartowicz SJ (WSF-P „IGNATIANUM”, Czy empiria biologiczna ma jakieś znaczenie dla filozofii człowieka?

 

Refleksje dydaktyka

 

Ks. Antoni Siemianowski (UAM), W sprawie nauczania antropologii filozoficznej

Roman Darowski SJ (WSF-P „IGNATIANUM”), Jak wykładać filozofię człowieka?

 

 


Antropologia. Red. Ks. Stanisław Janeczek Wydawnictwo KUL. Lublin 2010 [Seria: Dydaktyka Filozofii, t. 1, red. S. Janeczek], ss. 290 (ISBN: 978-83-7702-146-0)

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 27.09.2017, godz. 22:08 - Andrzej Zykubek