Miło nam poinformować, że ukazała się elektroniczna wersja (ebooki) dotychczas wydanych tomów serii wydawniczej Wydziału Filozofii KUL pt. Dydaktyka Filozofii.

 

Seria ta stanowi cenioną w środowisku filozoficznym odpowiedź na wyzwania dydaktyki filozofii w szkołach wyższych, zwłaszcza w katolickich środowiskach naukowych. Poszczególne tomy poświęcone wybranym dyscyplinom filozoficznym dążą do integralnego ukazania bogatego spektrum problematyki filozoficznej, akcentując jej odniesienia światopoglądowe. Seria Dydaktyka Filozofii ukazuje zróżnicowanie filozoficzne i ideowe współczesnej kultury, nie unikając wskazania płynących z nich zagrożeń. Dbając o zobiektywizowanie dyskursu, zaproszono do współpracy cenionych w polskim ruchu naukowym Autorów, którzy nie tylko reprezentują bogate spektrum współczesnych nurtów filozoficznych, ale także różne opcje światopoglądowe, tak, by krytyczny Czytelnik miał okazję do zaznajomienia się z wyważonym i uargumentowanym stanowiskiem wyrażonym przez zwolennika zaprezentowanego rozwiązania.

 

W ramach serii Dydaktyka filozofii w kolekcji ebook dotychczas ukazały się

Dydaktyka filozofii. Antropologia

Dydaktyka filozofii. Filozofia przyrody

Dydaktyka filozofii. Filozofia religii
Dydaktyka filozofii. Etyka Dydaktyka filozofii. Etyka

Dydaktyka filozofii. Filozofia religii

Dydkatyka Filozofii. Filozofia Boga. Cz. I Dydkatyka Filozofii. Filozofia Boga. Cz. II

Dydaktyka filozofii. Metafizyka. Cz. I

Dydaktyka filozofii. Metafizyka. Cz. II Dydaktyka filozofii. Logika

Dydaktyka filozofii. Logika

 

 

Poszczególne tomy serii w wersji papierowej i elektronicznej dostępne są w księgarni internetowej Wydawnictwa KUL.

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 28.05.2019, godz. 15:58 - Anna Starościc