Książka: Filozofia religii

Dydaktyka filozofii. Filozofia religiiNiniejszy tom, z serii „Dydaktyka filozofii”, powstały pod auspicjami Sekcji Wykładowców Filozofii Uczelni Katolickich w Polsce, która zebrała się na KUL 10 marca 2011 r., wprowadza w kolejny wielki człon refleksji filozoficznej. Podejmuje problematykę ludzkich odniesień do Boga rozważanych w filozofii religii. Religia, jako trwałe i ważne zjawisko kulturowo-społeczne, była i jest przedmiotem wielu nauk humanistycznych i społecznych. Dbając o gruntowne przedstawienie religii na gruncie filozofii nie może zabraknąć omówienia analiz dotyczących różnych aspektów natury i funkcjonowania religii podejmowanych przez poszczególne nauki szczegółowe, nawet gdyby nie wiem jak mocno podkreślało się autonomię filozofii w zakresie jej przedmiotu i stosowanych przez nią metod. Właściwy dyskurs filozoficzny na temat religii poprzedza więc szerokie omówienie specyfiki badawczej różnych nauk o religii, począwszy od przedstawienia refleksji metodologicznej na temat statusu nauk o religii. Kompletność wykładu samej filozoficznej refleksji nad religią wymaga z kolei, by przedstawić bogactwo jej rozmaitych ujęć. Choć niekiedy znacznie się one różnią, to przecież pokora wobec naszych ograniczonych możliwości poznawczych, wynikająca z aspektywności naszego poznania, nie pozwala zaprzeczyć, że pełniejszy obraz współczesnych dokonań w zakresie filozofii religii przyczyni się do sformułowania jej gruntowniejszego ujęcia.

 

Do obecnej edycji zaproszono najbardziej znanych i cenionych filozofów religii oraz cieszących się autorytetem przedstawicieli innych nauk zajmujących się religią. Wydaje się, że na tyle oddaje on stan współczesnych badań nad religią, że może być użytecznym przewodnikiem nie tylko w dydaktyce filozofii religii na poziomie uniwersyteckim, ale także w praktyce badawczej. Choć również obecna inicjatywa wydawnicza powstała w wyrazistym środowisku ideowym, to jednak ze względu na jej rzetelność w stawianiu maksymalistycznie pojętych problemów filozoficznych, a także na podobną wartość argumentacyjną, zostanie życzliwie przyjęta także przez inne polskie środowiska naukowe.

 

 

Spis treści

 

Ks. Stanisław Janeczek (KUL), Przedmowa

 

Nauki o religii

 

Andrzej Bronk SVD (KUL), Metodologiczny status nauk o religii

Jacek J. Pawlik SVD (UWM), Antropologia religii

Ks. Jerzy Szymołon (KUL), Psychologia religii

Ks. Janusz Mariański (KUL), Socjologia religii

Ks. Marian Rusecki (KUL), Teologia religii

 

Filozofia religii

 

Zofia J. Zdybicka UKSJ (KUL), Klasyczna realistyczna filozofii a religii

Marek Piwowarczyk (KUL), Analityczna filozofia religii

Karol Tarnowski (UPJPII), Francuska filozofia religijna

Ks. Maciej Bała (UKSW), Hermeneutyczna filozofia religii

Ks. Sławomir Szczyrba (UKSW), Filozofia religii w ramach filozofii i dialogu

Jan A. Kłoczowski OP (UPJPII), Problem doświadczenia religijnego

Ks. Stanisław Wszołek (UPJPII), Racjonalność wiary religijnej w dobie nowego ateizmu

Ks. Piotr Moskal (KUL), Religia i prawda. Filozofia religii, apologia religii, diagnostyka religii

Robert T. Ptaszek (KUL), Religia a alternatywne ruchy religijne

 

Refleksje dydaktyka

 

Ks. Jan Sochoń (UKSW), Filozofia religii - sposoby i możliwości nauczania

 

Indeks osobowy

 

 


 

Filozofia religii. Red. Ks. Stanisław Janeczek. Wydawnictwo KUL. Lublin 2012 [Seria: Dydaktyka Filozofii, t. 2, red. S. Janeczek], ss. 386 (ISBN: 978-83-7702-394-5)

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 27.09.2017, godz. 22:09 - Andrzej Zykubek