Życiorys naukowy i zawodowy

 

Stopień naukowy doktora nauk prawnych, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, nadany uchwałą Rady Wydziału z dnia 25 września 2018 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zakład ubezpieczeń jako interwenient uboczny w procesie cywilnym”, promotor: dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL, recenzenci: dr hab. Joanna Mucha, prof. UAM oraz dr hab. Ireneusz Kunicki, prof. UŁ.

 

W okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2014 roku odbycie aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Od 1 lipca 2015 r. wykonywanie zawodu radcy prawnego.

 

Opublikowane prace naukowe

 1. Wykonywanie kontaktów z dzieckiem w postępowaniu zabezpieczającym, Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2013, nr 22, s. 50-58.
 2. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 17 stycznia 2012 r., I UZP 8/11, Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa 2013, Nr 3, s. 107-115.
 3. Darowizna na rzecz współmałżonka w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, Człowiek-Rodzina-Prawo 2014, Nr 7, s. 3-7.
 4. Zmiany w sposobie obliczania zasiłków na wypadek choroby i macierzyństwa dla przedsiębiorców, Rozprawy Ubezpieczeniowe 2015, nr 19 (2/2015), s. 125-134.
 5. Rozstrzyganie o kosztach procesu w oparciu o zasadę słuszności, w: Praworządność. Komunikowanie z prawem, red. J. Zimny, Stalowa Wola 2017, s. 145-157.
 6. Opieka naprzemienna nad dzieckiem rozwiedzionych rodziców, Pedagogia Ojcostwa. Katolicki Przegląd Społeczno-Prawno-Pedagogiczny 2017, nr 14, s. 165-173.

 

Wystąpienia na konferencjach

 1. Udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej na temat: „Współczesna praworządność: nowe oblicza”; wygłoszenie referatu pt. „Ingerencja Sądu opiekuńczego we władzę rodzicielską rodziców żyjących w rozłączeniu” (18 marca 2014 r., Stalowa Wola).
 2. Udział w Seminarium naukowym doktorantów Katedry Postępowania Cywilnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; wygłoszenie referatu
  „Zakład ubezpieczeń jako interwenient uboczny” (23 maja 2015 r., Kazimierz Dolny nad Wisłą).
 3. Udział w Seminarium naukowym doktorantów Katedry Postępowania Cywilnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; wygłoszenie referatu
  „Zakład ubezpieczeń w postępowaniu sądowym z tytułu umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ” (11 czerwca 2016 r., Sandomierz).
 4. Udział w Seminarium naukowym doktorantów Katedry Postępowania Cywilnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; wygłoszenie referatu
  Charakter prawny interwencji ubocznej zakładu ubezpieczeń” (20 maja 2017 r., Lublin).
 5. Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej na temat: „Praworządność – komunikowanie z prawem”; wygłoszenie referatu pt. „Rozstrzyganie o kosztach procesu w oparciu o zasadę słuszności” (21 marca 2017 r., Stalowa Wola).
 6. Udział w Seminarium naukowym doktorantów Katedry Postępowania Cywilnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, wygłoszenie referatu
  Zakład ubezpieczeń jako interwenient uboczny w procesie cywilnym” (16-17 czerwca 2018 r., Zamość).

 

Działalność popularyzująca naukę

 

Współpraca przy organizacji konferencji naukowych:

 1. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Elektroniczne Postępowanie Upominawcze. Doświadczenia i Perspektywy"(15-16 października 2015 r., Lublin) - organizowanej przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie wraz z Uniwersytetem Szczecińskim i Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
 2. VIII Polsko-Hiszpańskiej Konferencji Europejskiej Tradycji Prawnej na temat „Efektywna ochrona sądowa - rzymskie korzenie i instytucje współczesne”(2 czerwca 2017 r., Lublin) – organizowanej przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II wraz z Universidad Jaume I de Castellon oraz Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie i Uniwersytet Las Palmas de Gran Canaria.

 

Udział w Lubelskim Festiwalu Nauki i współorganizacja symulacji rozprawy sądowej pt.:

 1. „Wolnoć Tomku w swoim domku, czyli Paweł i Gaweł w sądzie”, (Lubelski Festiwal Nauki, wrzesień 2017 r.);
 2. „Cała prawda o Kopciuszku…, czyli na co możemy pozwolić sobie w sieci”, (Lubelski Festiwal Nauki, wrzesień 2018 r.).

 

Uczestnictwo w Międzynarodowych Programach Badawczo-Naukowych:

 1. Udział w Międzynarodowym Programie Badawczo-Naukowym pod tytułem: „Nauka drogą ku przyszłości” (rok akademicki 2014/2015, Stalowa Wola).
 2. Udział w Międzynarodowym Programie Badawczo-Naukowym pod tytułem: „Nauka drogą ku przyszłości” (rok akademicki 2015/2016, Stalowa Wola).
 3. Udział w Międzynarodowym Programie Badawczo-Naukowym pod tytułem: „Nauka drogowskazem do rozwoju społeczeństwa” (rok akademicki 2016/2017, Stalowa Wola).

 

 

Zainteresowania naukowe

 

Prawo gospodarcze, prawo ubezpieczeń gospodarczych, postępowanie zabezpieczające, postępowanie cywilne.

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 

Postępowanie cywilne - warsztaty, wykład;

Pisma procesowe i sądowe w postępowaniu cywilnym - wykład;

Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne - wykład.

Autor: Joanna Misztal-Konecka
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2019, godz. 23:18 - Kinga Dróżdż-Chmiel