Z radością informujemy, że II tom z serii Dydaktyka filozofii pt. Filozofia religii (red. ks. Stanisław Janeczek) jest dostępny w formie elektronicznej (ebook).

 

"Filozofia religii" podejmuje problematykę ludzkich odniesień do Boga rozważanych w filozofii religii. Religia, jako trwałe i ważne zjawisko kulturowo-społeczne, była i jest przedmiotem wielu nauk humanistycznych i społecznych. Dbając o gruntowne przedstawienie religii na gruncie filozofii nie może zabraknąć omówienia analiz dotyczących różnych aspektów natury i funkcjonowania religii podejmowanych przez poszczególne nauki szczegółowe, nawet gdyby nie wiem jak mocno podkreślało się autonomię filozofii w zakresie jej przedmiotu i stosowanych przez nią metod. Właściwy dyskurs filozoficzny na temat religii poprzedza więc szerokie omówienie specyfiki badawczej różnych nauk o religii, począwszy od przedstawienia refleksji metodologicznej na temat statusu nauk o religii. Kompletność wykładu samej filozoficznej refleksji nad religią wymaga z kolei, by przedstawić bogactwo jej rozmaitych ujęć. Choć niekiedy znacznie się one różnią, to przecież pokora wobec naszych ograniczonych możliwości poznawczych, wynikająca z aspektywności naszego poznania, nie pozwala zaprzeczyć, że pełniejszy obraz współczesnych dokonań w zakresie filozofii religii przyczyni się do sformułowania jej gruntowniejszego ujęcia.

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 17.04.2016, godz. 20:09 - Andrzej Zykubek