Ogólnopolska Konferencja
Humanistyka cyfrowa wobec humanistyki słowa

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Instytut Kulturoznawstwa KUL * Roczniki Kulturoznawcze KUL

 

23 kwietnia 2015

 

9.00-12.30 Sesja plenarna

(Collegium Jana Pawła II C1031)

 • 9.00 Ks. prof dr hab. Antoni Dębiński, Rektor KUL – otwarcie konferencji
  O. prof. dr hab. Marcin Tkaczyk, Dziekan WF KUL – słowo wstępne
 • 9.15 Prof. dr hab. Maria Pąchalska (AFM Kraków): Neuronauka a humanistyka: mózg tworzący świat słów i świat cyfrowy
 • 9.50 Prof. dr hab. Andrzej Radomski (UMCS): Humanistyka cyfrowa w praktyce - analiza i wizualizacja obrazów
 • 10.25 Prof. dr hab. Leszek Korporowicz (UJ): Źródła i typy redukcjonizmów we współczesnych analizach kultury
  • 11.00 Przerwa na kawę
 • 11.30 Prof. dr hab. Andrzej Zaporowski (UAM): Kultura a praktyka badawcza
 • 12.05 Prof. dr hab. Paweł Garbacz (KUL): Metody sztucznej inteligencji w reprezentacji informacji filozoficznej
  • 12.30-14.00 Przerwa na obiad (Konwikt)

 

14.00-17.00 Sesja popołudniowa

 

Sekcja 1: Metodologia (Collegium Jana Pawła II C1031)

Moderator: dr hab. Monika Walczak (KUL)

 • 14.00 Dr hab. Małgorzata Abbasy (UJ): Cybernetyczny model systemów autonomicznych w zastosowaniu do badań nad kulturą
 • 14.30 Dr Ewa Solska (UMCS): Nowa Respublica Litteraria? Humanistyka cyfrowa jako meta-orientacja współczesnych badań humanistycznych
 • 15.00 Dr inż. Elżbieta Gajek (UW): Komplementarność cyfrowego i tradycyjnego uczenia się i nauczania języków obcych 
  • 15.30 Przerwa na kawę
 • 16.00 Mgr Katarzyna Staniuk (UMCS): Redefinicja humanistyki czyli zbliżenie nauk humanistycznych i nowych technologii na przykładzie humanistyki cyfrowej i posthumanistyki
 • 16.30 Mgr Agnieszka Pędzisz (UMCS): Techniki holograficzne w humanistyce cyfrowej

 

Sekcja 2: Granice (Gmach Główny GG212)

Moderator: ks. dr Grzegorz Baran (KUL)

 • 14.00 Ks. prof. dr hab. Krzysztof Kietliński (UKSW): Religijny logos a granice postępu technicznego
 • 14.30 Dr Marcin Rebes (UJ): Filozoficzny protest Martina Heideggera wobec współczesnej nauki i techniki
 • 15.00 Mgr Wiesław Setlak (URz): Humanistyka cyfrowa w dobie ponowoczesności. Próba diagnozy i prognozy z perspektywy myśli chrześcijańskiej
  • 15.30 Przerwa na kawę
 • 16.00 Mgr Paweł Cieślarek (UJ): Prawo rzeczowe a prawo ludzkie. Nowy humanizm i granice naturalizmu w badaniu kultury

 

Sekcja 3: Przestrzeń wirtualna (Gmach Główny GG213)

Moderator: dr Małgorzata Gruchoła (KUL)

 • 14.00 Dr Sylwia Jaskuła (Collegium Civitas): O zagrożeniu e-mancypacją człowieka w przestrzeni wirtualnej
 • 14.30 Mgr Anna Kęsicka (SWPS): Wirtualność jako aspekt humanistyki cyfrowej na podstawie badań praktyk kulturowych polskich internautów
 • 15.00 Mgr Łukasz Miciuk (KUL): Cyfryzacja w psychologii
  • 15.30 Przerwa na kawę
 • 16.00 Mgr Grzegorz Jędrek (KUL): Humanistyka cyfrowa a kultura wirtualnego uczestnictwa
 • 16.30 Mgr Grzegorz Zyzik (UO): Co nam zostanie z tych lat? Krytyczna analiza life-cachingu

 

Sekcja 4: Słowo – obraz – przestrzeń (Gmach Główny CN208)

Moderator: ks. dr Piotr Pasterczyk (KUL)

 • 14.00 Prof. dr hab. Marek Pieniążek (UP Kraków): Więcej niż teatr, więcej niż media: scena rzeczywistości rozszerzonej
 • 14.30 Dr hab. Michał Ostrowicki – Sidey Myoo (UJ): Obraz a przestrzeń w czasach powszechnej digitalizacji
 • 15.00 Dr Jadwiga Gracla (UW): Tekst-Dramat-Spektakl. Współczesne możliwości badacza
  • 15.30 Przerwa na kawę
 • 16.00 Dr Daria Rzepiela: Być Wielkim – praca z, nad i poprzez obraz. Wizualność w humanistyce
 • 16.30 Ks. dr Piotr Pasterczyk (KUL): Słowo i obraz w platońskim micie jaskini

 

Sekcja 5: Historia (Gmach Główny GG208)

Moderator: dr hab. Wanda Bajor

 • 14.00 Prof. dr hab. Marek Słoń (IH PAN): Słowo jako nośnik tożsamości, indeksy i bazy danych
 • 14.30 Dr Daniel Tilles (UP Kraków): Użycie ilościowej analizy cyfrowych wersji czasopism w celu zakwestionowania przyjętych narracji historycznych
 • 15.00 Mgr Marta Smoleń-Sidyk (UMCS): „Nieme opowieści, mówiące obrazy”. Aspekt wizualny współczesnych form narracji historycznej
  • 15.30 Przerwa na kawę
 • 16.00 Mgr Paweł Wiater (UMCS): Biblioteki Cyfrowe oraz e-książki jako zjawisko digitalizacji wiedzy

 

17.30 Dyskusja panelowa (Collegium Jana Pawła II C1031)
Humanistyka cyfrowa – konieczność, czy nieporozumienie?

Moderator: ks. dr Piotr Pasterczyk

 • Uczestnicy: prof. dr hab. Maria Pąchalska (AFM Kraków), prof. dr hab. Andrzej Radomski (UMCS), prof. dr hab. Leszek Korporowicz (UJ), prof. dr hab. Paweł Garbacz (KUL)

 

19.00 Kolacja – zakończenie konferencji (Konwikt)

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 04.05.2016, godz. 11:30 - Andrzej Zykubek