kliknij, aby pobrać plakat w pliku pdf

 

Instytut Kulturoznawstwa KUL zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Kultura i metoda w dniach 18-19 kwietnia 2013 r.

 

Konferencja  będzie okazją do debaty na temat metody w szeroko rozumianych badaniach nad kulturą oraz chce uwzględnić zarówno historyczny aspekt pytania o metodę w dotychczasowych badaniach antropologiczno-kulturowych i kulturoznawczych jak i analizować propozycje nowych, niekonwencjonalnych metod adekwatnych do postnowoczesnego stanu kultury Zachodu oraz zanikających reliktów kultur etnologicznych.

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 04.05.2016, godz. 11:00 - Andrzej Zykubek